3. Jak dobře znáš své město?

Připravili jsme pro vás sérii pěti pracovních listů. Pokud správně odpovíte na otázky,

vyluštíte v každém listě jednu indícii, jedno slovo. Slova na závěr seřadíte a vyluštíte

tajenku. Pokud bude správně vyřešená, brzo se uvidíme! Těšíme se na vás.