Rosina Turková, rozená Palacká. Nejmladší sestra Františka Palackého na dobové fotografii v hodslavském kroji. 

 


Fotoalbum

Úmrtní relace Anny Palacké (1822)

Úmrtní relace na předtištěném formuláři byla vystavena 25. října roku 1822 pro Annu Palackou, rozenou Křižanovou, manželku hodslavického chalupníka a kantora Jiřího Palackého. Anna zemřela ve věku 52 let a mezi jinými po sobě zanechala i syna Františka (26 let).
Pozůstalostní inventář Anna Palacké (1822)

Když ve svých 52 letech zemřela v listopadu roku 1822 v chalupě č. 108 matka Františka Palackého Anna (rozená Křižanová), zanechala kromě jedné krávy pouze inventář se soupisem šatníku. Po její smrti si v rámci obecní dražby sousedé odkoupili jednu zelenou a tři modré sukně, kožich, zástěru, dvanáct košil, dvoje páry punčoch, střevíce a pět čepců.
Pozůstalostní inventář Ondřeje Palackého (1813). Z doby dětství Františka Palackého se nedochovaly o vzhledu otcovy chalupy žádné bližší zprávy, a tak lze alespoň nahlédnout do usedlosti jeho strýce, otcova bratra Ondřeje. Tento příležitostný tkadlec hospodařil rovněž jako chalupník a inventář sestavený po jeho smrti v roce 1813 dokumentuje majetkové zázemí rolnické rodiny v této podhorské obci. V srpnu téhož roku zanechal Ondřej Palacký své ženě Rozině v chlévě krávu a prase. Ve stodole měřici pohanky, deset měřic brambor, třicet snopů ovsa a čtrnáct měřic žita. Při stavení se nacházel jeden malý vůz, sáně a dvoje kolečka či trakaře ("2 Taczken"). Dále nářadí, které bylo po ruce k běžným pracím: malá pila, pořízen, čtyři vrtáky, majzlík, pilník, dva srpy, jednoruční sekera, lopata a motyka. Ve světnici zanechal rovněž tkalcovský stav, za nějž zasedal především v zimě, když pominuly zemědělské práce.
Popis hospodářství fojta Martina Palackého (1799). Hodslavský fojt Martin Palacký zemřel bez pořízení vlastního testamentu dne 15. ledna roku 1799. Osm dní později sepsali ocenili jeho grunt místní starosta ("burmistr") Andreas Adam a obecní konšelé Josef Turek s Ondřejem Adamem. Fojt po sobě zanechal osm dětí a v rámci gruntu jednu chromou klisnu, jednoho hřebce, deset ovcí a nářadí k vozům. Tři krávy si chtěla ponechat pozůstalá vdova jako věno pro své dcery. Soupis eviduje rovněž nevymlácené obilí i pohanku ve stodole.