Rodokmen hrabat z Harrachu

Hrabata z Harrachu náležela mezi nejvýznamnější majitele zámku v Kuníně. V letech 1725 až 1732 zde nechali podle projektu Jana Lukáše Hildebrandta vystavět barokní zámek, zasloužili se mimořádným  způsobem o rozvoj zdejšího hospodářství. Nejvýznamnější osobností zámku byla hraběnka Marie Walburga z Waldburg-Zeilu, která zde založila ojedinělý vzdělávací ústav pro mládež a ze zámku učinila ohinsko vzdělávání na celé Moravě. 

Rodokmen hrabat z Harrachu

HRABĚ HARRACH Z ROHRAU

Otto Friedrich hr. Harrach zu Rohrau *2.9.1610 ......, † 7.5.1639 ......
x 7.10.1635 Kaiser Ebersdorf, Maria Lavinia Thekla Gonzaga hr. di Novellara (1.x . . 1628 ……, Wratislav von Fürstenberg *31.1.1584 Praha, † 10.7.1631 Wien) *14.10.1607 ......, † 20.2.1639 ...... (dcera Camillo G. hr. di N. a Cathariny Margarethy d´Avalos)

I - 1

1.
Ferdinand Bonaventura I. *14.7.1636 Praha, † 15.6.1706 Karlovy Vary, ředitel tajné státní konferenční rady, rakouský vyslanec ve Španělsku, nejvyšší hofmistr císaře Leopolda I., ZR
x 27.10.1662 Madrid, Johanna Theresia hr. von Lamberg *30.12.1639 Wien, † 3.2.1716 Wien
Děti, generace II - 1

2.
Maria Elisabeth *2.9.1637 ......, † 23.5.1710 ......
x 29.1.1660 ......, Carl Ferdinand hr. von Waldstein † 9.4.1702 ......, ZR

3. Ernst *8.2.1639 ......, † po porodu

II - 1 (I - 1 - 1)

1.
Carl Friedrich Ernst Maximilian Franz Anton Wolfgang *1.11.1662 Wien, † 13.8.1684 Ofen, c. k. hejtman - padl při obléhání

2. Maria Josepha *14.2.1664 Wien, † 16.12.1741 Salzburg
x 9.3.1682 Wien, Johann Joseph hr. von Khüenburg (1.x Maria Claudia von Sulz *. . 1658 ......, † 19.5.1681 Salzburg) *19.4.1652 Unter Cerau, † 7.3.1726 Salzburg

3. Franz Anton *2.10.1665 Madrid, † 18.7.1727 Salzburg, dómský probošt a generální vikář - Passau (1691), kníže - biskup Wien (1702), koadjuktor arcibiskupa - Salzburg (1702), kníže - arcibiskup - Salzburg (1709)

4. Maximilian *19.9.1666 ......, † 15.5.1668 ......

5. Aloys Thomas Raymund *7.3.1669 Wien, † 7.11.1742 ......, c. k. kom., nejvyšší dědičný štolba - Rakousy, zemský maršál - Dolní Rakousy, vicekrál neapolský (1728 - 1733), císařský konferenční ministr (1734), ZR
1.x 22.4.1691 ......, Maria Barbara hr. von Sternberg *7.8.1674 ......, † 18.6.1694 Wien (dcera Wenzela Adalberta hr. von St. a Clary Bernardiny sv. p. von Malzan)
2.x 22.8.1695 ......, Anna Cäcilia hr. von Thannhausen (1.x Michael Oswald hr. von Thun - Hohenstein) *24.3.1674 ......, † 15.2.1721 Wien (dcera Johanna Josepha Ignatze hr. von Th. a Anny Eleonory hr. Truchsess von Wezhausen)
3.x 8.6.1721 ......, Maria Ernestine hr. von Dietrichstein (1.x 26.8.1716 ......, Johann Wenzel hr. von Gallas, vévoda von Lucera *23.5.1669 Hořiněves, † 25.7.1719 Napoli) *13.7.1683 ......, † 30.1.1745 Wien (dcera Philippa Sigismunda hr. von D. a Marie Elizabeth sv. p. Hoffmann von Grünbüchl)
Děti, generace III - 1

6. Johann Camillo Leopold Georg *19.6.1670 Wien, † . . 1671 ......

7. Franz *1.2.1674 ......, † 2.2.1674 ......

8 . Rosa Angela* 23.2.1674 ......, † 30.8.1742 ......
x 18.7.1700 Wien (nová Favorita), Philipp Emanuel 2. kn. von Longueval hr. von Buquoy † 4.3.1703 ......

9. Johann Joseph Philipp *22.10.1678 Wien, † 8.8.1764 ......, komtur řádu německých rytířů (1712), c. k. polní maršál (1723), prezident dvorské válečné rady (1739)

III - 1 (II - 1 - 3)

1
. Johann Joseph Wenzel *28.12.1691 ......, † 9.12.1693 ......

2. Maria Philippine Josepha *9.1.1693 Wien, † 2.4.1763 ......
x 4.11.1708 ......, Franz Joseph hr. von Thun - Hohenstein *16.6.1686 ......, † 29.6.1720 ......, c. k. kom., místodržící Českého království

3. Ferdinand Leopold *21.12.1693 Wien, † 5.12.1694 Wien

4. Friedrich August Gervasius Protasius *18.6.1696 Wien, † 4.6.1749 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Rakousy, nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Marie Elisabethy, prozatímní místodržící rakouského nizozemí, státní konferenční ministr, nejvyšší český kancléř, ZR
x 5.2.1719 Wien, Maria Eleonora Karolina princezna von und zu Liechtenstein *31.12.1703 Wien, † 18.7.1757 Wien (dcera Antona Floriana kn. von und zu L. a Eleonory Barbary hr. von Thun - Hohenstein), statek Kunín (1723)
Děti, generace IV - 1

5.
Maria Anna *21.10.1698 ......, † 14.9.1758 ......
1.x 13.5.1720 Wien (Laxenburg), Ludwig Raymund hr. von Rabatta † 2.6.1721 Karlstadt, c. k. kom.
2.x 6.10.1723 ......, Sigismund Gustav hr. Hrzan von Harras † 21.12.1763 ......, taj. r., c. k. kom.

6 . Carl Joseph *19.6.1700 ......, † 20.6.1720 ......, kanovník - Salzburg, Passau

7. Maria Aloysia *13.1.1702 Wien, † 16.5.1775 ......
x 13.2.1721 Wien, Franz Anton kn. von Lamberg *30.9.1678 ......, † 23.8.1759 ......

8. Franz Anton *13.12.1702 ......, † 27.7.1707 ......

9. Wenzel Leopold Joseph Stanislaus *13.11.1703 Wien, † 29.6.1734 Parma - padl v bitvě, c. k. kom., plukovník, ryt. Malt. ř., generál nad galérami

10. Johann Ernst Emanuel Joseph *9.4.1705 Wien, † 17.12.1739 Roma, infulovaný probošt - Stará Boleslav, opat - Pecs - Varad, Dötmös, kanovník - Salzburg, Passau, taj. r., císařský plnomocný ministr u papežského dvora - Řím, biskup - Nitra (1737)

11. Leopold Joseph Jakob *27.4.1706 Wien, † 13.5.1706 Wien

13 . Franz Joseph Johann Anton *8.3.1707 ......, † 27.7.1707 ......

14. Ferdinand Bonaventura II. Anton *11.4.1708 Wien, † 28.1.1778 ......, nejvyšší dědičný štolba - Rakousy, zemský maršál - Dolní Rakousy, guvernér - Milano, c. k. kom., taj. r., státní konferenční ministr, nejvyšší justiční prezident, prezident říšské dvorní rady, ZR, statky: Šluknov, Janovice, Náměšť na Hané a Ludéřov, Freystadt, Harrachsthal, Inzersdorf bei Wien
1.x 25.10.1733 ......, Maria Elizabeth hr. von Gallas (dcera Wenzela Johanna hr. von G. A Marie Ernestine hr. von Dietrichstein) *18.1.1718 ......, † 8.1.1737 ......
2.x 9.10.1740 ......, Rosa Johanna Anna Barbara Walpurgis Cajetana Bernharda hr. Harrrach zu Rohrau *20.8.1721 Salzburg, † 29.8.1785 Wien, HK (dcera III - 1 - 4)

Děti, generace IV - 2

IV - 1 (III - I - 4)

1.
Franz Anton Joseph Xaver Johann *15.5.1720 ......, † 25.3.1724 Wien

2. Rosa Johanna Anna Barbara Walpurgis Cajetana Bernharda *20.8.1721 Salzburg, † 29.8.1785 Wien, HK
x 9.10.1740 ......, Ferdinand Bonaventura II. hr. von Harrach zu Rohrau (1.x 25.10.1733, Maria Elisabeth hr. von Gallas *18.1.1718 ......, † 8.1.1737 ......) *11.4.1708 Wien, † 30.1.1778 Wien

3 . Johann Josef Ernst Cajetan Johann Nepomuc Xaver Thomas de Villanova *19.9.1722 Wien, † 8.12.1746 Haag

4. Ernst Guido Joseph Franz de Paula Johann Nepomuc Cajetan. Anton de Padua *8.9.1723 Wien, † 23.3.1783 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Dolní a Horní Rakousy, taj. r., c. k. kom.
x 20.5.1754 ......, Maria Josepha princezna von Dietrichstein *2.11.1736 ......, † 21.12.1799 ...... (dcera Carla Maximiliana kn. von D. a Marie Anny hr. von Khevenhüller)
Děti, generace V - 1

5.
Maria Anna Francisca Barbara Josephina Walpurgis Anastasia *13.4.1725 ......, † 29.4.1780 Gmünd (Korutany), HK
x 30.5.1745 Wien, Nikolaus Sebastian hr. von Lodron - Laterano *17.10. 1719 Nogaredo, † 27.3.1792 Salzburg

6. Anna Viktoria *19.10.1726 ......, † 6.1.1746 Wien

7. Maria Josefa Barbara Walpurgis Hildegardis *20.11.1727 Wien, † 15.2.1788 Wien
1.x 19.3.1744 ......, Johann Nepomuk Karl kn. von und zu Liechtenstein *6.7.1724 ......, † 22.12.1748 Vyškov
2.x 28.11.1752 Wien, Josef Maria Karl kn. von Lobkowicz *8.1.1724 Praha, † 5.3.1802 Wien , c. k. polní maršál, rakouský vyslanec v Rusku, ZR

8. Maximilian Josef *17.9.1729 ......, † 6.3.1731 ......

9. Maria Bonaventura Franziska Barbara Walburga Quirina*20.3.1731 ......, † 14.2.1794 Mons, HK, kanovnice - Mons

10. Ignaz *2.10.1732 Kaub, † 11.3.1753 Wien

11. Franz Xaver *2.10.1732 Kaub, † 15.2.1781 Milan, c. k. kom., generál - polní podmaršál, majitel c. k. řadového pěšího pluku č. 7, vojenský velitel Lombardie, statek Kunín (1757)
x 7.1.1761 Wien, Maria Rebeka hr. von Hohenems *16.4.1742 Graz, † 19.4.1806 Wien (dcera Franze Wilhelma III. hr. von H. a Marie Walburgy hr. von Wagensperg)
Děti, generace V - 2

12. Leopold Josef *9.12.1733 ......, † 20.12.1734 ......

13. Maria Elisabeth *15.5.1735 ......, † 7.6.1735 ......

14. Karl Ferdinand *4.1.1737 Bruxelles, † 27.3.1748 Wien

15. Johann Nepomuk *21.5.1738 ......, † 21.5.1738 ......

16. Maria Christina *24.7.1740 Bruxelles, † 27.11.1791 Essen, HK, abatyše ústavu šlechtičen - Essen


IV - 2 (III - I - 14)

1
. Maria Eleonore *12.6.1757 ......, † 14.6.1757 Wien (Schottenkirche)

2. Maria Rosa Aloysia Catharina *25.11.1758 Wien, † 30.3.1814 Wien, statky: Náměšť na Hané a Ludéřov, Freystadt a Harrachsthal, Inzersdorf bei Wien
x 23.4.1777 Wien, Joseph kn. Kinsky von Wchinitz und Tettau *12.1.1751 Wien, † 11.8.1798 Praha, c. k. kom., říšský dvorní r.

V - 1 (IV - 1 - 4)

1.
Maria Josepha Xaveria Vincentia Vitalis *28.4.1755 Wien, † 9.2.1783 ......
x 20.5.1776 Wien, Franz Joseph hr. von Wilczek *4.10.1748 Wien, † 27.9.1834 ......, c. k. kom.

2 . Johann Nepomuk Ernst Joseph Johann Baptista Vincentius Ferrerius Franz Xaver Torpes *17.5.1756 Wien, † 11.4.1829 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Dolní Rakousy, c. k. kom., říšský dvorní r., ZR
x 29.1.1781 ......, Maria Josepha princezna von und zu Liechtenstein *29.1.1781 ......, † 23.9.1833 Wien, PD, HK (dcera Karla kn. von und zu L. a Marie Eleonory princezny von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Spielberg)

3. Ernst Christoph Joseph Johann Nepomuk Franz Xaver Vincentius Fererius Manilius *29.5.1757 Wien, † 14.12.1838 Wien, nejvyšší dědičný štolba - Dolní Rakousy, c. k. kom., statky: Sadová a Třemešná, Dohalice a Petrovice
x 2.7.1794 Wien, Maria Theresia hr. von Dietrichstein *24.7.1771 ......, † 21.1.1852 Wien (dcera Franze Carla hr. von D. a Charlotte sv. p. von Reischach)
Potomci, česko - rakouská linie

4.
Maria Anna *24.7.1758 ......, † 23.5.1763 Wien

5. Carl Borromäus *11.5.1761 Wien, † 19.10.1829 Wien, c. k. kom., doktor mediciny (1803), komtur řádu Německých rytířů - Friesach, Sandhof (1806), primář institutu alžbětinek - Wien (1814)

6. Ferdinand Joseph *17.3.1763 ......, † 5.12.1841 ......, královský pruský taj. r.
1.x 7.1.1795 ......, Johanna Christiane Sophie sv. p. von Raisky *14.5.1767 ......, † 8.6.1830 ...... (dcera Johanna Adolfa sv. p. von R. a Christine sv. p. von Leysser)
2.x 11.6.1833 ......, Maria Anna Sauermann *15.12.1800 ......, † 23.8.1879 ......)
Potomci, pruská linie

7.
Maria Theresia *31.8.1764 ......, † 16.9.1831 Wien, nadační dáma - Essen

8. Eva Maria *9.6.1765 ......, † 9.6.1765 ......

9. Maria Josepha Theresia*1.11.1775 Wien (Schotten), † 4.12.1775 Wien


V - 2 (IV - 1 - 11)

1.
Marie Walburga Josefa Kajetana *22.10. 1762 Brno, † 25.5.1828 Kunín, HK, statky: Kunín (1781), Jeseník nad Odrou (1800 - 1820), Bystré (1806), Hohenems - Lustenau (1806 - 1813)
x 12.9.1779 Inzersdorf bei Wien, Klemens Aloys hr. von Waldburg zu Zeil und Trauchburg *13.8.1753 München, † 10.3.1817 Kempten, statek Hohenems - Lustenau (1813)
Použité zkratky a symboly :
c. k. kom. - c. a k. komoří
c. k. taj. r. - c. a k. tajný rada
hr. - hrabě / hraběnka
HK - dáma řádu Hvězdového kříže
kn. - kníže / kněžna                                                                                                                                                      SP - bez potomků
sv. p. - svobodný pán / svobodná paní
z. - zámek
ZR - rytíř řádu Zlatého rouna
x - sňatek
* - narozen / narozena
† - zemřel / zemřela