Rodokmen lantkrabat z Fürstenberga

Lantkrabata z Fürstenberga představovala rakouskou terciogenituru slavného něměckého říšského rodu knížat z Fürstenberga. Jeho nejznámnější osobností byl Friendrich Egon lantkrabě z Fürstenberga, kníže-arcibiskup olomoucký, který roku 1870 zakoupil zámek v Kuníně pro svého mladšího bratra Ernsta Egona. Kunínská větev rodu vyhasla už jediným synem Ernsta Egona, lantkrabětem Josefem Friedrichem, zvaným v rodině Fritz.

Rodokmen lantkrabat z Fürstenberga

LANTKRABĚ Z FÜRSTENBERGA

Ludwig Wilhelm August Egon landkrabě zu Fürstenberg *4.2.1705 Aschaffenburg, † 10.11.1759 Linz, c. k. kom., taj. r., polní zbrojmistr, statek Weitra                                                                                                               x 8.11.1745 Hohenaltheim, Maria Anna Josepha hr. Fugger-Zinnenberg (1.x 13.8.1741 München, Johann Karl Friedrich hr. zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *10.6.1715 Augsburg, † 16.7.1744 Stuttgart) *21.5.1719 Zinnenberg, † 11.1.1784 Linz (dcera Maximiliana hr. F.-Z. a Judithy hr. von Törring)

Děti, generace I - 1

Generace I – 1 (I – 1)

1. Karl August Friedrich Joseph Egon *16.1.1747 ......, † 22.4.1747 ......

2. Joachim Egon *22.12.1749 Ludwigsburg, † 26.1.1828 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Marie Klementiny, nejvyšší kuchmistr, ZR, statky: Weitra, Reinpolz                                            x 18.8.1772 Wallerstein, Sophia Theresa hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *9.12.1751 Wallerstein, † 21.5.1835 Wien, palácová dáma (dcera Philippa Karla hr. von Ö.-Ö. und Ö.-W. a Charlotte Juliany hr. von Öttingen-Baldern) 

Děti, generace II - 1

3. Friedrich Joseph Maximilian August *24.4.1751 Ludwigsburg, † 1.7.1814 Valašské Meziříčí

1.x . . 1776 ......, Josepha Thekla hr. zu Schallenberg *8.8.1748 ......, † 10.6.1783 Linz

2.x 12.5.1784 Brno, Johanna hr. von Zierotin *12.2.1768 ......, † 20.11.1785 ...... (dcera Josefa Karla hr. von Z.-L. a Marie Johanny hr. von Schrattenbach)

3.x 12.5.1788 Brno, Maria Josepha hr. von Zierotin-Lilgenau *. . 1771 ......, † 5.4.1857 Brno, HK, PD, statek Tavíkovice (dcera Ludwiga Antona hr. von Z.-L. a Karoliny hr. Podstatzky von Prussinowitz)

Děti, generace II - 2

Generace II - 1 (I – 1 – 2)

1. Friedrich Karl Johann Nepomuk Egon *26.1.1774 Wien, † 4.2.1856 Wien, c. k. kom., říšský dvorní rada, taj. r., nejvyšší    ceremoniář, ryt. Leopoldova řádu, nejvyšší maršál Řádu ZR, statky: Weitra, Reinpolz                       x 25.5.1801 Wien (sv. Augustin), Maria Theresia Eleonora Carolina Walburga princezna zu Schwarzenberg *14.10.1780 Wien, † 9.11.1870 Kroměříž nejvyšší hofmistryně císařovny Anny (dcera Johanna I. Nepomuka 5. kn. zu Sch. a Marie Eleonory Walburgy hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen Wallerstein) (sv. kn. Lobkowitz ze strany nevěsty, Johann kn. Liechtenstein ze strany ženicha)

Děti, generace III - 1

2. Philipp Karl Egon *13.3.1775 Wien (Nr. 978), † 5.5.1807 ......, kanovník – Kolín nad Rýnem, c. k. podplukovník husarského pluku Liechtenstein (km. Johann Nepomuk kn. Schwarzenberg jménem Philippa Karla hr. zu Öttingen-Baldern, kapitulám metropolitní kapituly – Speyer a Eichstadtu)

3. Josephine Sophie *21.6.1776 Wien, †23.2.1848 Wien, HK                                                                                      x 12.4.1792 Wien, Johann I. Joseph kn. von und zu Liechtenstein *27.6.1760 Wien, † 20.4.1836 Wien (km. Josepha ovd. lantkr. Fürstenberg, v zast. Anna Katharina von Harrnach)

4. Karoline Sophie *20.8.1777 Wien, † 25.2.1846 ......, HK                                                                                             x 11.1.1796 Wien (sv. Štěpán), Karl Joachim Aloys Franz de Paula kn. zu Fürstenberg *31.3.1771 Donaueschingen, † 17.5.1804 ...... (km. Karolina Josepha hr. Ö.-W., v zast. Maria Anna Schneiderin, Kindesfrau u lantkr.) (sv. Christian hr. Sternberg, Joseph kn. Schwarzenberg, odd. Eminence)

5. Eleonora Sophie *7.2.1779 ......, † 12.5.1849 ......, dáma savojského ústavu šlechtičen – Wien

6. Marie Sophie Teresie Walburga *3.11.1781 ......, † 20.3.1800 ......, dána ústavu šlechtičen – Thorn

7. Franz Ludwig Egon *16.4.1783 ......, † 25.12.1800 u řeky Mincio (Itálie) – padl, c. k. poručík dragounského pluku Lobkowicz

8. Elisabeth Maria Filipina *12.7.1784 Wien, † 19.6.1865 Wien, HK, palácová dáma                                                x 15.2.1801 Wien (sv. Štěpán), Johann Josef Norbert kn. Trauttmannsdorff-Weinsberg *18.3.1780 Wien, †  24.9.1834 ...... (sv. J. kn. lobkowicz, Joseph kn. Schwarzenberg, odd. Maria Thaddeas biskup hr. Trauttmannsdorff, biskup v Hradci Králové)

Generace II - 2 (I – 1 – 3)

1. Joseph Friedrich Franz de Paula Vincenz *4.9.1777 ......, † 19.9.1840 Kunzendorf, c. k. kom., taj. rada, nejvyšší kuchmistr (1827), ředitel Dvorního hradního divadla – Wien, čestný člen Akademie výtvarných umění – Wien, statek Trzebieszowice, Mrowiny, Odry,                                                                                                          x 10.5.1804 ......, Charlotte hr. von Schlabrendorff *12.1.1787 ......, † 23.2.1864 Wien, HK, PD, statek Trzebieszowice, Odry, dům  Nr. 1137, Habsburgergasse Nr. 7 - Wien (dcera Friedricha Wilhelma Ludwiga hr. von Sch. a Marie Therese hr. von Nimptsch)

2. Constantia Leopoldina Franziska Vincentia *7.4.1780 Wels, † 24.2.1819 ……, HK                                                  x 9.7.1800 Brno, Franz (Kajetan) de Paula Johann Nepomuk Petr de Alcantara Valentin Felix Anton Eusebius Polycarpus  hr. Chorinsky von Ledske *27.1.1761 Brno, † 2.10.1821 Sádek, c. k. kom., plukovník dragounského pluku, majitel panství Veselí, Želetice a Sádek

3. Friederika Ladislawa Franciska Paula  *27.7.1781 Wels, † 11.7.1858 Brno, PD (hrobka v Batelově)                        x 15.1.1816 Brno, Gustav Wilhelm princ zu Hohenlohe-Langenburg *29.8.1777 Leeuwarden, † 26.6.1866 Brno, c. k. polní zbrojmistr, taj. r., Velkokříž rakouského Leopoldova řádu, komandér řádu svatého Štěpána, rytíř ruského Vladimírova řádu III. třídy s meči, rytíř sicilského Januariova řádu, majitel c. k. 17. pěšího pluku

4. Ferdinand Ludwig *20.4.1789 Brno (Nr. 442), † 20.4.1789 ...... (Ludwig hr. von Zierotin-Lilgenau, Josepha hr. von Schrattenbach, roz. hr. von Würben)

5. Ludwig Vinzenz (Karl Joseph Franz) *17.9.1790 Brno (Nr. 442), † 25.9.1813 Dresden (Alois hr. Ugarte, moravský guvernér, sl. Karolina hr. von Schrattenbach)

6. Maria Philippina Neria Juditha *15.1.1792 Brno (Nr. 442), † 18.7.1863 Biskupice, HK, palácová dáma                x 10.4.1817 Brno, Johann Joseph hr. Schaaffgotsche *17.9.1794 ......, † 17.1.1874 Brno, c. k. kom., taj. r., statek Biskupice (Louis hr. von Zierotin jménem Ferdinanda hr. von Tattenbach, Maria Theresia hr. von Zierotin, roz. Schrattenbach jménem hr. von Tattenbach, roz. Fugger-Zinnenberg)

7. Friedrich Michael (Johann Joseph) *29.9.1793 Brno (Nr. 442), † 22.5.1866 Wien, generál jezdectva, skutečný taj r., komoří, velkokříž Leopoldova řádu a ruského řádu svaté Anny, komandér sardinského řádu svatého Mořice a Lazara, najitel dragounského pluku, statek Tavíkovice   

8. Johanna Karolina Huberta *3.11.1795 Brno (Nr. 442), † 30.5.1845Brno (Nr. 98), nadační dáma Savojského ústavu – Wien (rodinná hrobka v Běhařovicích)

9. (Maria) Theresia Ernestina Josepha Vincentia *11.11.1800 Brno (Nr. 442), † 19.11.1800 ...... (Louis hr. Zierotin-Lilgenau, Theresia hr. Zierotin-Lilgenau, roz. Schrattenbach)

10. Adelheid Karolina Felicia*21.5.1812 Brno (Nr. 98), † 17.8.1874 Opatovice, HK, palácová dáma, nejvyšší hofmistryně arcivévodkyně Clotildy (Franz Joseph hr. Zierotin-Lilgenau, Karolina hr. Nimptsch, roz. Zierotin)                                                                                                                                                                           x 16.6.1830 Brno, Johann Heinrich hr. zu Herberstein *12.7.1804 Opatovice, † 1.9.1881 Opatovice, c. k. kom., taj. r., dědičný člen panské sněmovny, statky: majorát Herberstein a majorát Grafenort

Generace III - 1 (II – 1 – 1)

1. Johann Nepomuk Joachim Joseph Egon *21.3.1802 Wien (Nr. 1009), † 10.1.1879 Wien, c. k. kom., taj. r., ryt. Řádu železné koruny 1. třídy, ZR, statky: Weitra, Reinpolz (kmotr: Johann Joseph hr. von Trauttmannsdorf, Joseph kn. zu Schwarzenberg)                                                                                                                                     x 14.1.1836 Praha, Karoline Johanna Marie princezna von Auersperg *6.5.1809 Praha, † 14.12.1900  Wien, PD, HK (dcera Vincenze prince von A. a Luisy hr. von Clam-Gallas)

2. Maria Sophia Eleonora Wallburga Augusta *29.8.1804 Wien (Nr. 1009), † 4.2.1829 Praha (kmotra: Sophia landkr. zu Fürstenberg, roz. hr. von Oetingen-Wallerstein)                                                                                      x 15.5.1827 Wien, Friedrich Kraft Heinrich kn. zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein (2.x 8.9.1830 Baden bei Wien, Maria Anna hr. von Trauttmansdorff-Weinsberg *9.7.1806 Wien, † 12.11.1885 Praha) *16.10.1793 Wallerstein, † 15.11.1842 Wallerstein

3. Philipp Karl Joachim Egon *30.12.1806 Wien (Nr.1009), † 4.1.1807 ...... (Philipp landk. zu Fürstenberg ve jménu Philipp hr. von Oettingen-Wallerstein, c. k. podplukovník)

4. Joseph Joachim Johann Ernst Egon *22.2.1808 Wien (Nr. 1009), † 6.3.1892 Wien, c. k. kom., taj. r., prezident senátu nejvyššího soudního dvora, komtur Leopoldova řádu, velkokříž Řádu Františka Josefa (kmotr: Joseph kn. zu Schwarzenberg (1769 – 1833), ZR, prezident dvorské komise)                                           x 29.8.1843 Klagenfurt, Marie Ernestine princezna zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *5.7.1803 Wallerstein, † 1.2.1872 Wien (Teinfaltstrasse 3), HK, palácová dáma, dáma ústavu šlechtičen Maria Schul – Brno (dcera Krafta Ernsta kn. zu Ö.-Ö. und Ö.-W. a Wilhelminy Friederiky vévodkyně von Württemberg)

5. Karl Egon *15.6.1809 Weitra, † 18.5.1876 Wien, c. k. kom., plukovník, komtur Řádu německých rytířů

6. Franz Joseph Johann Nepomuk Julius Egon *12.4.1811 Wien (Nr. 1009), † 13.10.1849 Wien, c. k.kom., plukovník c. k. pěšího pluku Benedek, komtur Malt. ř. (kmotr: Joseph kn. Lobkowicz)

7. Friedrich Joachim Karl *8.10.1813 Wien (Nr. 1009), † 20.8.1892 Hukvaldy, c. k. kom., taj. r., kn. arcibiskup – Olomouc, kardinál – kněz, asistent papežského trůnu, velkokříž Řádu svatého Štěpána (km. Karolina ovd. kn. zu Fürstenberg 1777 - 1846)

8. Ernst Philipp Leonhard Friedrich Egon *6.11.1816 Wien (Nr. 1009), † 24.3.1889 Wien, čestný ryt.  Malt. ř., statky: Přestavlky, Horní Moštěnice, Kunín (kmotr: Philipp Karl hr. zu Öttingen (1759 – 1826), prezident nejvyššího soudu, ZR jménem Ernst kn. zu Schwarzenberg (1773 – 1821), kanovník v Salzburgu, Passau und Gran)                                                                                                                                                                                x 22.10.1867 Wien, Karolina Antonia Busek *15.8.1823 Praha, † 31.1.1900 Wien (dcera Wenzela B. a Josefy von Wolf)

9. August Joachim Placidus Egon *5.10.1818 Wien (Nr. 1009), † 14.5.1819 ...... (kmotr: August vévoda zu Ahrenberg)

10. Gabriella Maria Sophia Eleonora Gertrud *17.3.1821 Wien (Nr. 952), † 18.3.1895 Wien, HK, palácová dáma (kmotra: Gabrielle kn. von Auersperg (1793 - 1863), roz. kn. von Lobkowicz)                                                          x 24.11.1844 Wien, Alfons markrabě von Pallavicini *7.3.1807 Wien, † 7.3.1875 Wien, c. k. kom., major, rytíř řádu Železné koruny I. třídy (oddal v Hofburgpfarre Friedrich F., probošt v Kroměříži a kanovník v Olomouci, ženich město Nr. 420, nevěsta Hofburg Nr. 1, dvorní dáma arcivévodkyně Sophie)

Generace IV - 1 (III – 1 – 1)

1. Friedrich Christian Johann Nepomuk Julian Egon *17.2.1837 Praha (Nr. 6/2), † 26.7.1839 ...... (km. Friedrich landkr. Fürstenberg, zast. Christianem Christophem hr. Clam-Gallas)

2. Theresia Eleonore Karoline Walpurge *12.2.1839 Praha, † 22.6.1920 Wien, HK, dvorní dáma císařovny Alžběty, nositelka Řádu Alžběty 1. třídy

3. Aloysia Marie (Luise) *1.8.1840 Weitra, † 6.7.1925 Enns, HK (km. Friedrich a Theresia landkr. zu Fürstenberg)                                                                                                                                                                   x 11.1.1864 Wien, Alois Bernhard Joseph Xaver Thomas (Louis) hr. von Rechberg und Rotenlöwen zu Hohenrechberg *4.7.1835 Darmstadt, † 28.1.1877 Salzburg, c. k. rytmistr 13. hulánského pluku hr. Trani

4. Eduard Emericus Egon *5.11.1843 Praha (PMV, Nr. 458), † 19.9.1932 Wien, c. k. kom., taj. r., nadporučík hulánů v záloze, dědičný člen panské sněmovny, statky: Weitra, Reinpolz (km. Eduard hr. Clam-Gallas)

5. Gabriele *17.11.1844 Praha, † 13.2.1930 Ennsegg

6. Vincenz Joseph Ignaz Egon *31.7.1847 Weitra, † 25.12.1896 Ennsegg, c. k. kom., nadporučík dragounů v záloze (km. Joseph landkr. Fürstenberg v zast. Vinzenze kn. Auersperg), 1. November 1872 Cadet; 1. November 1873 Lieut. und transferirt zum 14. DR.; 1. Juni 1880 als Obrlt. i. d. R. rücktransferirt; 1. Februar 1888 aus dem Heeresverbande ausgetreten

Generace IV - 1 (III – 1 –8)

1. Josef Friedrich Ernst (Fritz) Busberg *3.10.1860 Brno, † 12.09.1906 Giesshübel bei Wien, rytmistr dragounů v záloze, statek: Kunín, (uložen v Kuníně)                                                                                                                     x 5.11.1895 Bruntál, Maria Sdražila *10.9.1862 Kateřinky, † 27.2.1941 Otice (dcera Antona S. a Marie Pesch)

2. Gabriele Maria Karolina Busek *6.1.1865 Wien (sv. Roch, Ungargasse 4), † 13.11.1870 Gaaden (převezena z Währingu do Döblingu) (km. Gabriele Weiser, dcera Dr. Weisera), † 13.11.1870 Gaaden (Nr. 11) – Gehirnentzündung (16.11. převezena k pohřbu do Währingu)

 

 

Použité zkratky a symboly :
c. k. kom. - c. a k. komoří
c. k. taj. r. - c. a k. tajný rada
hr. - hrabě / hraběnka
HK - dáma řádu Hvězdového kříže
kn. - kníže / kněžna                                                                                                                                                      SP - bez potomků
sv. p. - svobodný pán / svobodná paní
z. - zámek
ZR - rytíř řádu Zlatého rouna
x - sňatek
* - narozen / narozena
† - zemřel / zemřela