Součástí stálých expozic na zámku Nová Horka je také přírodovědná expozice, která přibližuje jedinečnost okolní krajiny krajiny lužních lesů a rybníků v Poodří. V rámci programu mohou žáci pozorovat preparáty rostlin a živočichů pod stereolupou a mikroskopem (pupeny, listy, hmyz a jeho části, nálevníci). Prohlídká stálé expozice je součástí všech terenních programů (lze ji objednat i samostatně).

 

Termín: celoročně

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové skupiny

Max. počet: 30

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Délka programu: cca 60 minut

Cena: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma