Programy přímo v terénu jsou kvalitní alternativou výuky přírodovědných předmětů. Žáci si během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, enviromentalistice, ale také v občanské výchově a historii. Terenní programy probíhají přímo v přírodní rezervaci Kotvice, kde mají žáci možnost poznat unikátní krajinu rybníků, luk a lužního lesa. 

 

V letech 2024 a 2025 probíhá přírodní rezervaci Kotvice obnova rybniční soustavy a její revitalizace. Programy budou přizpůsobeny aktuálním bezpečnostním omezením dle průběhu prací v terénu.