ACTA MYTHOLOGICA I. Do nitra starého světa (Setkání první: vlkodlak)

Prostřednictvím komponovaných večerů Acta Mythologica Vás tedy zveme do dnes již zaniklého světa dávného Kravařska, na nejistou cestu proti proudu času, mnohdy až na jeho neidentifikovatelný počátek. Mezi vesnické chalupy, do prostorných světnic během zimních přástek či k svatojánským ohňům letního slunovratu, do míst, kde se ještě počátkem 19. století míhaly pradávné stíny předkřesťanských mýtů. 

Hrabětický les (Obstwald)
Camera obscura, Andere Seite Studio Litoměřice (2014)

V roce 1868 vyšla v Novém Jičíně knížka místního nakladatele Johanna Nepomuka Enderse věnovaná Kravařsku, jeho přírodě, obyvatelům, kultuře i minulosti. Před čtenářem se postupně rýsuje úrodná venkovská krajina podél klikatící se Odry i dramatické scenérie zřícených zdí starojičínského hradu, kulturní krajina ve středověku doslova vytržená z hloubi lesa. K čtenáři promlouvají i jeho obyvatelé, převážně venkované, po dlouhé generace ovlivňovaní prolínáním slovanských a germánských tradic, kteří se ve světle Endersova textu jeví jako společenství hluboce tíhnoucí k mýtům. Sklon podléhat fantastickým vyprávěním byl na sklonku 70. let 19. století pravděpodobně stejně silný jako na prahu romantismu, kdy zdejšími městy, vesnicemi a samotami procházel sběratel kravařského folklóru Josef Georg Meinert. I přes postupující industrializaci byla krajina i nadále mohutným inspiračním zdrojem a místem poskytující útočiště pohádkám, mýtům i legendám. Vyprávěním, která zněla v německých i českých domácnostech. Příběhy kravařských Němců i Čechů se prolínaly, vzájemně ovlivňovaly a vycházely z hlubokého pouta místních obyvatel ke zdejší krajině. V jejich textech ožívají bájné bytosti obývající zdejší lesy, řeky, potoky, hory, podzemí i louky, ale i stvoření ukrývající se v temných koutech kolektivního nevědomí místních obyvatel. Pověsti a mýty začínají obvykle tam, kde selhává paměť. Nekomplikovaným a prostým jazykem rozvíjí příběhy, v nichž se nepravděpodobné stává nezpochybnitelným. 

Projekt Muzea Novojičínska Acta Mythologica s podnázvem Do nitra starého světa odhalí návštěvníkům obrysy dávno ztracených příběhů a představí mimořádné dědictví kravařského venkova. Během společných večerů budeme moci navštívit sluje zdejšího podzemí obydlené trpaslíky, společně s divokými lovci pod vedením Wotana se za zimních večerů prohánět povětřím nad korunami stromů nebo pozorovat vodní víly nad hladinou řeky. Zprostředkujeme Vám neobvyklá setkání s ohnivými muži, bludičkami i nočními můrami a vydáme se na místa sebevrahů. V duchu dávných vyprávění nad točícími se kolovraty můžete vnímat tyto tematické večery  jako postmoderní přástky, během nichž budete moci příběhy nejen poslouchat, snít nad nimi, ale současně do nich vstupovat. Panelové diskuze s odborníky, hudební produkce, umělecké instalace, filmové projekce i divadelní dramatizace. Každý z připravovaných večerů by se měl mírně odlišovat od těch ostatních, nicméně všechny se budou ubírat stejným směrem, a to k mýtům či jejich případnému odkouzlení. 

 

Prostřednictvím komponovaných večerů Acta Mythologica Vás tedy zveme do dnes již zaniklého světa dávného Kravařska, na nejistou cestu proti proudu času, mnohdy až na jeho neidentifikovatelný počátek. Mezi vesnické chalupy, do prostorných světnic během zimních přástek či k svatojánským ohňům letního slunovratu, do míst, kde se ještě počátkem 19. století míhaly pradávné stíny předkřesťanských mýtů. 

 

Hrabětický les (Obstwald), foto Andere Seite Studio (Camera obscura, 2014)

 


Fotoalbum

Olga Paštéková, cyklus Rotkäppchen
Olga Paštéková, cyklus Rotkäppchen
Olga Paštéková, cyklus Rotkäppchen
Olga Paštéková, cyklus Rotkäppchen
Olga Paštéková, cyklus Rotkäppchen
Statické divadlo Ostrava, inscenace Wehrwolf in Blattendorf
Vernisáž výstavy Kvílení, aneb vlkodlaci v nás (Martin Jiroušek)
Vernisáž výstavy Kvílení, aneb vlkodlaci v nás (Martin Jiroušek)
Komentovaná prohlídka výstavy Rotkäppchen (Olga Paštéková)
Statické divadlo Ostrava, inscenace Wehrwolf in Blattendorf
Panelová diskuze Mezi vlkem a vlkodlakem (Giuseppe Maiello, Martin Jiroušek, Miroslav Kutal, Zdeněk Orlita)

ACTA MYTHOLOGICA I. (pozvánka)