Tradiční Beskyd Rallye, organizovaná Turzovským veteran clubem,  už dávno přerostla hranice regionu a stala se významným mezinárodním projektem. Záštitu nad projektem převzal Ing. Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.