Rychlé informace

Víc než 60 minut to nezabere.
Zvaní jsou všichni, kdož někdy byli dítětem a rádi vzpomínají.
Odehraje se to ve Sborové 80 v muzeu Svět Komenského.
Vstupné 50 Kč

Přednáška zaměřená na prožívání fenoménu volného času dětí zejména ve venkovských lokalitách Novojičínska vám napoví.

Den dítěte ve sledované době byl diametrálně odlišný od toho dnešního. Až 19. století objevilo dětství a začalo mu přikládat odpovídající důležitost v lidském životě a na kravařský venkov prostupovaly tyto myšlenky velmi pozvolna. I zde, jako v jiných koutech mnohonárodnostní monarchie bylo nejdůležitější vychovat dalšího hospodáře a novou matku. Teprve ve 20. století začíná být dítě chápáno jako autentická bytost s mnoha právy a stává se z něj postupně naopak spíše zvýhodněný člen domácnosti. Jak si ale ukážeme, ne vždy tomu tak opravdu bylo. 

Cena: 50 Kč