Kolektivizace v Československu byl proces přeměny individuálního soukromého zemědělství na kolektivní, který iniciovala a řídila Komunistická strana Československa v souladu s politickou teorií i praxí stalinismu. Hlavní fáze vyvlastňování zemědělské výroby a jejího spojování do komunistickou stranou ovládaných družstevních a státních podniků probíhala v letech 1948-1960.

Přednáška, pořádaná v rámci setkátí Čtvrtečníků, přibližuje tuto likvidaci soukromého zemědělství na konkrétních případech, zejména na Frenštátsku, pomocí historických dokumentů a fotografií.

Přednáší Drahomír Strnadel

Čtvrtek 22. 2. 2024 v 17.00 hodin

Muzeum ve Frenštátě p. R.

Vstupné: 30,- Kč