Všechny objekty budou propojeny speciálním Mendelovským questem! Tři úspěšné hledače oceníme
při slavnostním vyhlašování. Čtyři objekty a 10 stanovišť.
Žerotínský zámek | Muzeum Novojičínska, p. o. | 17:00–22:00

17:00 | oficiální zahájení, lidová hudba z Kravařska (historicky první rekonstrukce kravařské lidové hudby,
na základe archivních pramenů interpretuje etnomuzikolog Marian Friedl a Michael Pospíšil)
17:00–22:00 | muzejní kvíz aneb hádej, co to je – exponáty z depozitářů muzea
17:00–21:00 | Mendelovský quest – abys vyluštil fascinující informaci o geniálním vědci, musíš absolvovat
speciální stezku
18:00 | vystoupení Skupiny lidových písní a tanců Javorník, následuje exkurz do historie kravařských písní a tanců s Evou Hanzelkovou a speciálním hostem večera. Besedu moderuje ředitel Muzea Novojičínska PhDr. Zdenek Orlita, Ph.D.
20:00 | NOVÁ VIZE – prezentace plánované rekonstrukce Žerotínského zámku, budete si moci vyzkoušet 3D brýle
21:00 | prohlídky suterénu zámku – nahlédnete do míst, kam se návštěvník běžně nepodívá (kapacita jedné
prohlídky omezena na 15 osob)
21:45 | vyhlášení a ocenění úspěšných absolventů Mendelovského questu a muzejního kvízu

 

Městská knihovna Nový Jičín | Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o. |
18:00–22:00 | Husova 1151/2 | Mendelovský quest. Dozvíte se mimo jiné NEJ o novojičínské knihovně – věděli byste například kolik knih je v ní celkově uloženo? Výstavka panelů a knih o živote a díle Johanna Gregora Mendela, aktuální výstava ve foyer: Momentky s Cikne Chave – výstava fotografií | Vstup zdarma

Návštěvnické centrum Nový Jičín | 17:00–22:00 | Masarykovo nám. 45/29 |
Mendelovský quest. Objekt zpřístupněn v nevšedním čase. Expozice klobouků – technologie výrobního procesu, více než 300 slušivých modelů klobouků k vyzkoušení, 3D zkoušírna, možnost fotografie na památku, ateliér.
Expozice Generál Laudon – Laudoncashing – zpestřete si návštěvu expozice zábavnou hrou hledání kešek!
Na ty nejšikovnější čeká odměna. Prohlídka výstavy fotografií ze života Karla Kryla v galerii Návštěvnického centra a výstavy Karel Kryl a Nový Jičín – z rodinných fondů a sbírek Muzea Novojičínska, p. o. | Vstup zdarma

Bašta městského opevnění | Klub rodáku a přátel města Nového Jičína | 18:00–22:00 |
ul. Gen. Hlaďo 485/2 | Mendelovský quest. Ochutnávka jídel inspirovaných G. J. Mendelem a prohlídka výstavy plakátů umělce a grafika doc. Pavla Nogy (pedagog grafického designu UTB ve Zlíne) s komentářem Mgr. Jana Zemánka, prezentace a prodej knih vydaných Klubem, prezentace pamětních desek instalovaných Klubem, včetně plánku umístění desek, prezentace plánku Studánkové trasy | Vstup zdarma

 

Více ve Facebookové události:  >>ZDE<<

 

Spolupořadatelé:

   

Partneři: