Jak paměť funguje a co dělat pro to, aby nám sloužila co nejlépe, se zájemci dozví na přednášce v Muzeu nákladních automobilů Tatra Kopřivnice u příležitosti Národního týdne trénování paměti. Akci každoročně pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která letos v březnu slaví 25. výročí od svého vzniku.

V průběhu let společnost proškolila téměř 2000 trenérů paměti, kteří působí v sociálních i zdravotnických zařízeních, ale také v knihovnách nebo kulturních centrech. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging garantuje profesní odbornost svých členů, kteří prochází permanentním výcvikem v rámci kontinuálního vzdělávání.

Cílem celonárodní akce a přednášek, které se u příležitosti Národního týdne trénování paměti konají zdarma napříč republikou, je přesvědčit a ujistit návštěvníky, že si mohou dobře pamatovat, jen je třeba vědět, jak na to. A nezáleží na tom, jestli je posluchači 15, 45 nebo 75 let – základní principy dobrého fungování paměti je dobré znát v každém věku.

Posluchači se v průběhu přednášky dozví, jak s pamětí souvisí pozornost a jak ji trénovat, stejně tak jak pracovat s motivací. Obsahem přednášky je seznámení se se základními mnemotechnikami, tedy pomůckami pro snadnější zapamatování, a jejich praktická ukázka. A protože se akce koná v technickém muzeu plném automobilů, budou zábavné kvízy a úkoly zaměřeny právě na automobily a dopravu.

Je nutné zdůraznit, že akce vždy probíhá v příjemné atmosféře, proto se také jmenuje „Muzejní hrátky s pamětí“. Není třeba mít obavy z nějakého zkoušení, složitých úkolů a dotěrných otázek. Paměti totiž mimo jiné svědčí dobrá nálada a humor. Všichni jste srdečně zváni.