Muzeum jinak...    

...Pavlem Bekem,
20. prosince 2022 od 17.00

21. prosince 2022 od 17.00

Povídání o historii dnešního podniku Tatra, ať již nesl název Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, Závody Ringhoffer-Tatra a. s. nebo Tatra, národní podnik. Komentář k prohlídce se nebude soustředit jen na nákladní automobily Tatra, ale bude do něj zahrnuta celá škála výrobků značky a návštěvník se seznámí také s významnými osobnostmi s ní spojené.
 

Muzeum jinak...    

... Radimem Zátopkem, 22. prosince 2022 od 17.00
Povídání nejen o historii automobilů a podniku Tatra, ale také o jednotlivých exponátech a jejich často komplikovaných osudech. Čekají vás příběhy a historky z 16letého působení našeho kurátora v kopřivnických muzeích. 

Muzeum jinak...

... Lucií Kazlepkovou, 22. prosince 2022 od 16.00
Prohlídka naší expozice a seznámení s historií našich exponátů i značky Tatra vhodná pro děti nebo rodiny s dětmi, a to za využití interaktivních prvků a rozšířené reality.


Podobné akce