Jedním z témat přednášky bude působení Hanuše Ringhoffera na pozici generálního ředitele a akcionáře podniků Kopřivnická vozovka a. s., Závodů Tatra a. s. a poté Závodů Ringhoffer-Tatra a. s., které jsou přímým předchůdcem dnešního podniku Tatra Trucks a. s.

Budeme se těšit na setkání v Muzeu nákladních automobilů Tatra Kopřivnice ve čtvrtek 22. února 2024 v 16:30 hodin.

Vstup zdarma.


Fotoalbum

Hanuš Ringhoffer, 1934
Plakát k přednášce