Cena Patrinomium pro futuro putuje na zámek do Kunína

V oblasti péče o památky neexistuje v tuzemsku hodnotnější ocenění. Od roku 2014 Národní památkový ústav (NPÚ) uděluje ceny s názvem Patrimonium pro futuro, což v překladu z latiny znamená dědictví pro budoucnost.Cenu za příkladnou správu a prezentaci památky převzali na jubilejním 10. ročníku Ceny Patrimonium pro futuro PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín a PhDr. Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov.

Cena Patrinomium pro futuro putuje na zámek do Kunína

PhDr. Jaroslav Zezulčík (* 1962) se zasloužil o záchranu zámku Kunín. Podpořil obec, aby zchátralý objekt bez mobiliáře v roce 1999 převzala do vlastnictví, a zásadním způsobem ovlivnil koncepci jeho obnovy a následného využití. Od roku 2002 je jeho kastelánem.

Zámek byl vybudován na přelomu 20. a 30. let 18. století podle projektu vídeňského architekta Johanna Lucase von Hildebrandt pro hraběte Harracha. Po roce 1945 byl zestátněn a využíván nevhodným způsobem. V 70. letech byl utilitárně přestavován, ale rekonstrukce nebyla dokončena a objekt chátral.

Díky společnému úsilí PhDr. Zezulčíka a obce Kunín se podařilo cenný barokní zámek zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti. Jaroslav Zezulčík navázal kontakt s rodinou Bauerů, kteří zámek vlastnili do roku 1945. Poskytli mu fotografie, jež přispěly k autentické rekonstrukci interiérů, a darovali zámku i četné původní vybavení. V navazování úzkých kontaktů s potomky bývalých vlastníků dále pokračuje a během posledních dvaceti let se mu podařilo získat darem či koupí velké množství původních sbírek a vybavit interiér kunínského zámku autentickým mobiliářem.

Využity byly i předměty ze svozových mobiliárních fondů ve správě NPÚ. PhDr. Zezulčík od počátku intenzivně spolupracoval s NPÚ a tak je tomu i nyní. Zámek Kunín se zapojuje do celostátních akcí, jako např. Hradozámecká noc nebo projekt Po stopách šlechtických rodů. Pan kastelán je nejen erudovaným odborníkem, ale také schopným organizátorem a popularizátorem historie. Pro své osobní nasazení, odbornost a jasné vize,které umí zrealizovat, se stal respektovanou osobností v oblasti péče o kulturní dědictví.