Klobouk Petra Bezruče

Klobouk Petra Bezruče ze sbírek Muzea Novojičínska

Muzeum Novojičínska je vlastníkem jedné z největších sbírek klobouků a pokrývek hlavy na světě. Mezi ty cenné exponáty patří rovněž klobouk slavného slezského básníka Vladimíra Vaška píšícího pod pseudonymem Petr Bezruč (15. září 1867 Opava – 17. února 1958 Olomouc). Ve dvacátých letech 20. století byl věnován do soukromé sbírky tzv. pozoruhodných klobouků pražského vydavatele Kloboučnických listů Otakara Hraběte. Ta se v 50. letech 20. století stala díky tvorbě kloboučnického muzea součástí dnešní podsbírky Muzea Novojičínska. Jako jeden z klenotů je prezentována v současné stálé expozici "Nechte na hlavě" v Žerotínském zámku v Novém Jičíně rovněž tato pokrývka hlavy. Ke svému daru do původní historické sbírky napsal básník Petr Bezruč následující řádky:

To vzácní páni, těžká věc:
Nechť navždy na smrt zblednu,
když čistou pravdu nemluvím:
Já hučku mám jen jednu!
A vydrží mi sedm let,
neviňte ze lži, prosím!
A čím dél sedí na hlavě,
tím raději ji nosím.
Co na hlavě, věc lhostejná.
Jde dandy ve vší slávě,
však filosof se otáže:
Pověz mi, co máš v hlavě:
Řekli by hosté výstavy,
když klobouk můj by zřeli:
Ten Bezruč, ten tu hučku vzal
jistě strašáku v zelí!

Petr Bezruč, 18. 11. 1928