Sobota 2. 7. 2022 "Tvůrčí setkání českých, moravských, slezských a slovenských přadlen i přadláků v Příboře"

Centrum tradičních technologií Příbor, které je pobočkou Muzea Novojičínska, se vedle výzkumu historických technologií zabývá i jejich současnou životností a rozšířením. Ukázkovým příkladem nového života archaických výrobních technik je předení, které v posledních pěti letech nabírá na obrovské oblibě.

Sobota 2. 7. 2022 "Tvůrčí setkání českých, moravských, slezských a slovenských přadlen i přadláků v Příboře"

Se zájmem sledujeme zcela novodobé přadleny i přadláky, kteří se vydali z různých důvodů a pohnutek na velice zajímavou a osobitou cestu do minulosti. Svébytné technologické počiny etnografického objevování a zakoušení vedené v intencích living history v oblasti tradiční kultury lze v současné době sledovat stále častěji. Pozoruhodným příkladem jsou současné přadleny (ojediněle i přádláci). Těch permanentně přibývá (práce na vřetenech i kolovratech) a to ze stále mladších generací. Ty v tradičních způsobech předení nalézají příležitosti trávení volného času, které jim přináší uspokojení ze seberealizace.

Proto jsme se rozhodli uskutečnit na pobočce v Příboře „Tvůrčí setkání českých, moravských, slezských a slovenských přadlen i přadláků“, tedy všech, kteří se zabývají předením. Setkání osob zabývajících se archaickou rukodělnou technikou předení na kolovrátcích a vřetánkách se na území České republiky ještě neuskutečnilo a Muzeum Novojičínska rozhodlo ve spolupráci s městem Příbor zrealizovat v tomto roce nultý ročník. Ten bude mít za úkol vyzkoušet možnosti takovéto ojedinělé akce zaměřené na svébytnou rukodělnou dovednost, kterou si dnes již spojujeme spíše s pohádkami.

Setkání se zúčastní více než sedmdesát přadlen a přadláků z České i Slovenské republiky. Celá akce se skuteční se v krásné piaristické zahradě náležící k budově, ve které CETRAT sídlí. Tato akce, jejíž podstatou je zaplnit zahradu předoucími nadšenci a prožít krásný tvůrčí den, bude plně přístupná veřejnosti.

            Tvůrčí setkání českých, moravských, slezských a slovenských přadlen i přadláků v Příboře proběhne 2. července 2022 od 9.00 do 17.00. Všichni jste srdečně zváni a přijďte se přesvědčit, že rukodělné předení může mít své uplatnění i v dnešní moderní digitální době.

Václav Michalička

Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor