Muzeum Novojičínska má nové logo

V polovině dubna Muzeum Novojičínska vyhlásilo soutěž o jednotnou vizuální identitu. Do soutěže se přihlásilo celkem 27 grafický studií a designérů. Z doručených návrhů dne 5.6. 2020 odborná komise vybrala pět nejlepších prací a z nich vybrala vítězný návrh autorského kolektivu Vojtěcha Kollerta, Juraje Hatlase a Jakuba Janeby z BY.STUDIO. Cenou pro vítěze je smlouva na zpracování grafického manuálu jednotné vizuální identity Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace v hodnotě 300.000 Kč.

Hlavním požadavkem v zadání soutěže byla funkčnost a přenositelnost JVI pro tištěné, elektronické a online výstupy. Nový vítězný návrh jednotné vizuální identity splňuje požadavek na výtvarnou a technickou úroveň, sjednocuje instituci graficky a logicky ji identifikuje. Má unikátní výtvarné řešení se snadnou aplikací na veškeré prvky jednotného vizuálního stylu.

Pro veřejnost bude nyní jednodušší díky symbolu, v němž se odráží tvar meandru řeky nebo silnice, nalézt spojitost například mezi Muzeem ve Frenštátu pod Radhoštěm, novým muzeem nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici nebo Centrem tradičních technologií v Příboře. Muzeum Novojičínska je totiž nejen polohou svých poboček, ale také rozptylem témat sbírek, velmi různorodé, a tak vytvořená grafická značka nejen odrazí specifika jednotlivých poboček, ale dokáže je všechny symbolicky propojit a dát muzeu jednotnou identitu”, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Autoři vítězného konceptu doprovodili grafickou část práce krátkým objasněním myšlenky:

„Vytvoření loga a vizuální identity pro Muzeum Novojičínska jsme pojali ilustrativní formou, která dokáže obsáhnout různorodost jednotlivých institucí, které Muzeum zaštiťuje a vyjádřit tak jejich jednotlivé zaměření nebo skryté významy. Logo je navržené jako smyčka, ve které se skrývá příběh […]. Nesnažíme se subjekt lokalizovat jako budovu nebo konkrétní místo, ale vyjádřit v něm celý kraj, který vnímáme sám o sobě jako muzeum. Smyčka symbolizuje písmeno M jako Muzeum nebo Muzea a sděluje různé asociace od meandru Odry, přes silnici, zmiji, přízi nebo provaz. Autentická tvarová nedokonalost symbolu dodává nezaměnitelný výtvarný charakter. Každá samostatná instituce spadající pod Muzeum má vytvořený svůj ilustrativní symbol, který v kombinaci s hlavním logem tvoří vlastní specifickou značku. Vizuální styl nám tak umožňuje sjednotit všechny přidružené instituce a zároveň si každá z nich zachovává svou individuální podobu. Hravé pojetí loga doplňuje na míru vytvořené písmo pro Muzeum, které uceluje celou vizuální identitu a dodává jí nezaměnitelný vzhled. Jednotlivé prvky v rámci logotypů se dají rozpohybovat, celou identitu tak oživit a podpořit v komunikační strategii. Nová vizuální identita má podporovat ambice být vidět, být rozeznatelná a jedinečná nejen mezi českými muzejními institucemi. Je koncipovaná tak, aby byla svěží, moderní a funkční nejen dnes, ale také v budoucnosti,”  dodávají autoři k ideové koncepci návrhu z BY.STUDIO.

Odborná komise dále vybrala velmi podařené návrhy Bros in trikos, Kantors Creative Club, Jáchyma Moravce&Alekse Gumenyuka a Studio Pixle  na hodnoceném 2. až 5 místě.

Muzeum Novojičínska je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Jeho hlavní náplní je organizace výstav, sbírkotvorná činnost, publikační činnost, pořádání přednášek a jiných doprovodných akcí včetně edukačních aktivit. Jedná se o zavedenou instituci. Rozpětí jeho aktivit je však široké, stejně jako cílová skupina. Muzeum navštěvují všechny věkové kategorie od školních skupin až po seniory. V současné době má muzeum vizi se věnovat multioborovým výstavám a kromě stálých expozic na pobočkách muzea dát příležitost propojení oborů přírodovědy, historie, archeologie, geologie, techniky, etnografie, kunsthistorie a současného umění. Muzeum Novojičínska je svým rozsahem jednou z nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí Moravskoslezského kraje. Sbírky muzea dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska.

Pobočkami muzea jsou Zámek Kunín, Zámek Nová Horka, Žerotínský zámek v Novém Jičíně Technické muzeum nákladních automobilů v Kopřivnici, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Muzeum v Příboře – CETRAT (Centrum tradičních technologií), Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Muzeum Šipka ve Štramberku a menší pobočky jako Památník Františka Palackého v Hodslavicích a Muzeum v Klimkovicích. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace má sídlo v historickém centru města Nový Jičín v prostorách Žerotínského zámku.

Novojičínské muzeum bylo založeno v roce 1887, nicméně jeho předchůdce, tzv. Kattauerovo školní muzeum, působilo v Novém Jičíně již od roku 1849. V roce 1940 bylo přemístěno do Žerotínského zámku, kde sídlí dodnes. V současnosti jsou přístupné veřejnosti v rámci Muzea Novojičínska dalších pět poboček. Žerotínský zámek, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Centrum tradičních technologií -  Cetrat Příbor, Zámek Kunín a Muzeum Šipka ve Štramberku. Sbírky všech poboček muzea dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky.

 

Kontakt

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Karel Kita, 603 610 500
28. října 51/12,
741 11 Nový Jičín
karel.kita@muzeumnj.cz