Zámek z Lilie.

V Moravskoslezském kraji se po rozsáhlé rekonstrukci otevírá pro veřejnost znovuzrozený zámek Nová Horka. Návštěvníci jsou vítáni na zámku na Nové Horce u Studénky od 28. září 2020. Muzejní instalace bude přístupná do konce října kromě pondělků, každý pracovní den na telefonické objednání a o víkendech a svátcích od 9 do 16 hod. V zimním období (listopad - březen) na objednání.

Zámek Nová Horka, který je ve správě Muzea Novojičínska a v majetku Moravskoslezského kraje, slavnostně otevírá své brány pro veřejnost. Původními majiteli zámku a přilehlého panství byl šlechtický rod Vetter von der Lilie, poté byly zámecké prostory využívány pro potřeby sociálních služeb. Návštěvníky přiláká nejen architektura barokního šlechtického sídla, ale také přilehlý zámecký park s mnoha vzácnými dřevinami. Zámek prošel v letech 2016 až 2020 rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala celkovou obnovu fasád, treláží a restaurátorské práce na kamenosochařských a truhlářských prvcích. V interiéru je zrekonstruováno celé 1. NP včetně zámecké kaple, renovovány byly veškeré podlahové krytiny, dřevěné obložení, rekonstruovány byly výmalby chodby a pokojů a v neposlední řadě došlo k restaurování rozsáhlé barokní freskové výzdoby sala terreny. Celkově bylo při obnově proinvestováno téměř 29 milionů korun. 

Restaurována byla nádherná barokní fresková výmalba v sala terreně a došlo k novému objevu šablonových výmaleb stropů v jednotlivých pokojích, které byly rekonstruovány dle původního stavu. Zmínit lze především výmalbu bývalé jídelny nacházející se vedle sala terreny, která nese motivy z hodovních stolů, mísy s ovocem a vějíře z dekorativně složených ubrousků. Dle historických fotografií byly obnoveny šachovnicové dlažby v chodbě a vstupním vestibulu. V zámecké kapli pak byly obnoveny lavice, keramická dlažba a provedena nová výmalba, která částečně vychází z nálezu původních šablon. V současné době se pro návštěvníky chystají nové expozice zachycující život rodiny Vetterů. V pokoji s původními vestavěnými dřevěnými skříněmi bude instalován nově restaurovaný nábytek pocházející ze sbírek zámku Nová Horka a porcelán zdobený liliemi odkazující na rod Vetterů. Expozice církevního umění mimo jiné představí nově zrestaurovaný oltář z kaple již neexistujícího zámku v Odrách, který do své původní podoby uvedli Romana Balcarová a Peter Stirber. Instalován bude původní mobiliář zámecké kaple včetně tabernáklu oltáře a sousoší Krista na kříži flankovaného Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou. V prostoru pod hudební kruchtou bude vystaveno čtrnáct zastavení Křížové cesty. Dále se návštěvníci mohou těšit na prezentaci původní bohatě vybavené zámecké knihovny, která obsahuje sbírku cestopisů, uměnovědné a historické literatury, beletrie, přírodovědných kompendií, knih s hipologickou tématikou, astrologických spisů či kuchařek, a na přírodovědnou expozici věnující se místní přírodní rezervaci Kotvice. Zámek Nová Horka poskytne nejen možnost prohlédnout si nově zrekonstruované prostory a stálou expozici, která mezioborově propojuje historické a kunsthistorické sbírky s přírodovědnými, ale do budoucna je připraven také bohatý kulturní program sestávající z koncertů, workshopů, plenérových akcí a aktivit pro děti.

Muzeum Novojičínska je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V současnosti jsou přístupné veřejnosti v rámci Muzea Novojičínska pobočky - Žerotínský zámek v Novém Jičíně, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Centrum tradičních technologií - Cetrat Příbor,  Zámek Kunín a Muzeum Šipka ve Štramberku, Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích a Muzeum Klimkovice. Sbírky všech poboček muzea dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky.

 

Kontakt

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Karel Kita, 603 610 500
28. října 51/12,
741 11 Nový Jičín
karel.kita@muzeumnj.cz