Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací

Osudy lesů na Kravařsku a okolních vesnic sahají svými kořeny hluboko do středověku. Rozlehlé království stromů hrálo v životě zdejších lidí svou nezastupitelnou úlohu. Jeho pronikání do každodenního života obyvatel vesnic rozložených po jeho okraji bylo přirozené nejen s ohledem na archetypální představu lesa jako součásti venkovského prostoru, ale rovněž kvůli jeho běžnému hospodářskému významu. Les byl pro ně zdrojem dřeva v různých podobách, lesních plodin nebo zvěře. Les vystupoval v příbězích, mýtech a pronikal do snů. Intenzita těchto pevných pout, vzájemného vztahu mezi vesnicí a lesem, se odráží v pověstech tradujících se ještě ve 20. století. Na prahu dlouhého 19. století tvoří les ve sledovaném území i nadále velkou část životního prostoru pro desítky vesnických rodin. Staré mýty a vzpomínky na jeho hlubokou minulost přežívaly především v představách těchto „lidí od lesa“. 

Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací

ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ
LES NA KRAVAŘSKU MEZI STŘEDOVĚKEM A INDUSTRIALIZACÍ

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Výstava
Koncepce a kurátor: Markéta Máchová, Zdeněk Orlita
Spoluautoři: Petra Mičková, Pavel Stabrava, Eva Sulovská
Grafi cké řešení: Zdeněk Orlita
Prostorové řešení: Pavel Stabrava
Technická realizace: Josef Dahm, Petr Horák, Břetislav Malčík, Eduard Piterka, Dušan Štěpán
Výtvarné práce: Hana Balážová, Eva Cajsbergerová Exponáty zapůjčili: Muzeum v Bruntále, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Národní muzeum, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum Oderska, Vědecká knihovna v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Reprodukce archiválií: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Novém Jičíně
Fotografie: Andere Seite Studio (Litoměřice)
Hudba: Do Shaska!
Videoprojekce: Andere Seite Studio (Litoměřice). Filmy: Říše prastará, mocná i zkrocená (4 : 18 min.), Země pro šelmy (4 : 08 min.), Ptačí zahrada (3 : 51 min.), Heliofytogravury (3 : 58 min.)
Interaktivní aplikace: Jiří Žurek
Nahrávky lesních zvukových stop: Milan Vyležík Výstavu fi nančně podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Biskupské lesy (diecéze ostravsko-opavská), Lesy Beskydy, a. s. Autoři touto cestou děkují pracovníkům Vědecké knihovny v Olomouci, Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Novém Jičíně za neúnavnou pomoc při vyhledávání i digitalizaci archivních materiálů.

Katalog
Redakce: Markéta Máchová, Zdeněk Orlita, Pavel Stabrava
Texty: Ondřej Dadejík, Ladislav Hoskovec, Radek a Zdeněk Květoňovi, Markéta Máchová, 
Giuseppe Maiello, Zdeněk Orlita, Pavel Stabrava
Fotografi e: Andere Seite Studio
Obálka a grafi cká úprava: Andere Seite Studio (Litoměřice)
Předtisková úprava a sazba: Andere Seite Studio (Litoměřice)
Jazykové korektury: Irena Zárubová, PhDr. Lenka Juráčková
Překlad německého resumé: Karel Gold V publikaci jsou použity fotografi e pořízené v lesích bývalého Kravařska a v lesích NPR Razula, NPR Salajka a NPR Mionší. Fotografi e byly pořízeny se svolením CHKO Beskydy. Tisk: Grafi co Opava
Vytištěno na papír Munken polar
Náklad: 500 ks
Vydalo Muzeum Novojičínska, p. o.
1. vydání 
Nový Jičín 2017