Propagace

Hlavní stránka Propagace

Veřejná zakázka o návrh Jednotné vizuální identity Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku  na jednotnou vizuální identitu instituce. 

 

Jednokolová soutěž je otevřena kreativním studiím i jednotlivcům, kteří splní kvalifikační požadavky a vytvoří vizuálně zajímavý, funkční a sjednocující logotyp zahrnující všechny jeho pobočky pod identitu Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace.

 

Soutěž je otevřená všem kreativcům, kteří splní kvalifikační podmínky a předloží své návrhy do 27. května 2020 do 12:00 hod. Na vítěze čeká zakázka v hodnotě 300.000 Kč vč. DPH. Návrhy na 2. až 5. místě budou honorovány částkou 25.000 Kč vč. DPH. 

 

Celková hodnota zakázky je 300.000 Kč  včetně DPH, která představuje vyhotovení logotypu a zpracování kompletního grafického manuálu. 

 

Kvalifikační požadavky

 

Technické kvalifikační předpoklady – formou čestného prohlášení, že

realizoval minimálně 1 obdobnou zakázku v posledních 5-ti letech ve výši

min. 100.000 Kč s DPH s uvedením předmětu plnění, doby jejího

poskytnutí, hodnoty referenční zakázky a identifikačních údajů

objednatele.

 

Profesní kvalifikační předpoklady - kreativní studio/ jednotlivec má profesně  zkušenost realizovat vítězný návrh do podoby grafického manuálu spolu dalšími požadavky uvedenými v zadání. Podniká v oboru grafického designu minimálně 5 let nebo absolvoval magisterský stupeň oboru grafický design na některé z uměleckých vysokých škol.

 

Kreativní studio/ jednotlivec není ve střetu zájmů tím, že by byl kdokoliv ze spolupracujících v příbuzenském stavu s kýmkoliv ze strany zadavatele, či hodnotící komise.

 

 

Hodnocení soutěže

 

Při hodnocení bude kladen důraz na:

  • výtvarnou a technickou úroveň navrženého řešení,
  • unikátnost výtvarného řešení (značka i logotyp musí mít nadčasovou platnost, musí být odlišitelné od značek a logotypů ostatních kulturních institucí a dalších subjektů),
  • variabilitu návrhu (ve smyslu schopnosti reagovat na možnosti rozšíření nebo snížení počtu poboček), písma navržená pro užití jednotné vizuální identity včetně jejich řezů (musí být plně lokalizována pro český i anglický jazyk),
  • snadnou aplikaci návrhu.

 

Hodnocení provede komise v lichém počtu (7) sestavená ze zástupců zadavatele, jeho zřizovatele a odborníků z oblasti grafického designu.

 

 

Požadované soutěžní dokumenty

 

Grafická část vytištěná na formátu A3, na žádném nesmí být uvedeny identifikační údaje soutěžících.

 

A. Návrh vizuální identity  

Ideová představa jednotné vizuální identity, její specifika a užití v praxi (max. 2 normostrany). Licenční podmínky použitých písmem a jejich užívání.

B. Návrh logotypu  

aplikace konceptu (viz bod A.)

ve formátu (cca 12 cm delší strana)

typografie slovního spojení, Muzeum Novojičínska s případnou značkou (dále jen logotyp) pro všechny pobočky

pokud bude vytvořen grafický symbol (značka) odkazující na používaný název Muzeum   Novojičínska, včetně řešení pro všechny pobočky

v barevné i černobílé verzi 

C. Grafická šablona pro 2 tištěné materiály 

aplikace konceptu bodu A. na tiskoviny – plakát a pozvánka 

text na materiálech – název akce, její podnadpis, účinkující, místo a datum konání, kurátor výstavy, nový logotyp, místo pro zřizovatele muzea a případná loga partnerů 

V roce 2021 dojde k otevření nové pobočky - Muzeum nákladních automobilů TATRA v Kopřivnici. Zadavatel proto požaduje, aby aplikace konceptu dle bodu A. byla směřována k tomuto tématu. 

D. Aplikace grafiky na libovolném propagačním předmětu 

vizualizace bodu A. 

 

 

Přihlášení prací

 

Termín podání soutěžních návrhů je 27. května 2020 do 12.00 hodin. 

Návrhy budou hodnoceny anonymně odbornou porotou, proto je nutné zaslané podklady anonymizovat. 

Návrhy v tištěné podobě nebudou nijak označené.

Přihláška a přílohy budou v samostatné neprůsvitné obálce vložené do větší obálky spolu s tisky návrhů.

 

Soutěžní návrhy musí být doručeny do výše uvedeného termínu  na adresu sídla zadavatele: 

 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 

28.října 51/12, 741 11 Nový Jičín 

 


 

/files/files/PDF/JVI_2020_zadavaci_dokumentace.pdf

 

 

Výsledky soutěže jednotné vizuální identity Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace

 

Návrhy budou hodnoceny anonymně odbornou porotou dne 5.6. 2020

 

Pro nesplnění podmínek soutěže z důvodu doručení po termínu podání byl vyřazen návrh Elišky Fenclové.

 


Logo Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
Požadavek můžete odeslat >>ZDE<<

Logo příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje
Manuál jednotného vizuálního stylu ke stažení >>ZDE<<

Logo Moravskoslezského kraje
Informace >>ZDE<<


Muzejní zajímavosti!

Městské opevnění a boje o NJGalerie osobností města Nového JičínaMehofferLev oděný v purpuruMuž tisíce trikůHrad a panství Starý Jičín
Propagační tiskovinaTramping na PříborskuZa svoboduVlastivědný sborník Novojičínska700 let města Nového Jičína

Jak k nám?

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© 2013-2020, Muzeum Novojičínska (v2)