Rychlé informace

60 min
omezení kapacity na max. 100 návštěvníků na prohlídku
bezbariérový přístup
parkování zdarma

Dny rodin organizuje Centrum psychologické pomoci, p.o. v součinnosti s Moravskoslezským krajem pod záštitou náměstka hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila.

Dny rodin s sebou přináší aktivity zaměřené na podporu rodin a propagaci náhradní rodinné péče. Smyslem je oslovit širší veřejnost s tématem náhradní rodinné péče a seznámit ji s kampaní „Dejme dětem rodinu“.  Aktivity „Dny rodin“ se primárně zaměřují na šíření povědomí o náhradní rodinné péči, zvýšení informovanosti a především motivaci a získání dalších příznivců a žadatelů jako náhradních rodičů.