Říjen–duben: úterý–neděle, svátky 9:00–16:00
Květen–září: úterý–neděle, svátky 9:00–17:00

18.–26. 12. 2023: ZAVŘENO (19.–22. 12. 2023: komentované prohlídky v 17.00)
27. 12. 2023–30. 12. 2023: 9.00–16.00
31. 12. 2023. a 1. 1. 2024: ZAVŘENO

Poslední vstup nejpozději 1 hodinu před koncem provozní doby.
Průměrná doba v expozici je cca 2 hod. 

UPOZORNĚNÍ: 

Kapacita expozice je z požárně-bezpečnostního řešení budovy omezena na 200 osob.

Ve dnech s velkým zájmem návštěvníků (státní svátky + deštivé počasí)  hrozí fronty a čekání před vstupem, případně, že se do expozice nedostanete

Pokud máte zakoupené vstupenky (například společné vstupenky z Regionálního muzea v Kopřivnici – Technické muzeum Tatra, neopravňují vás k přednostnímu vstupu do expozice!

Děkujeme za pochopení.


VSTUPNÉ

MUZEUM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA

Základní: 220 Kč
– dospělí

Snížené: 160 Kč
–  senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitelé průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma, držitelé průkazu ISIC, ITIC, SPHERE CARD, Senior pas, Rodinný pas, Beskydy Valašsko Card

Rodinné: 600 Kč
– max. 2 dospělí a až 4 děti 6–15 let

Zdarma: děti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS, zaměstnaneckých průkazů Krajského úřadu MSK a vlastníci volných vstupenek Muzea Novojičínska

Ceny jsou platné od 1. 4. 2023.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Objekt muzea je zcela bezbariérový. Hlavní vstup je zajištěn nájezdovou plošinou a komunikaci mezi oběma podlažími zajišťuje výtah. 


OKRUŽNÍ VSTUPENKA

 (platnost rok od nákupu)

Platí pro (vždy 1 vstup do dané expozice):
Muzeum nákladních automobilů Tatra
Muzeum osobních automobilů Tatra
Lašské muzeum
Muzeum Fojtství 
Neplatí pro Depozitář Slovenské strely!

Základní: 360 Kč
– dospělí

Snížené: 240 Kč
– senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitelé průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma

Zdarma: děti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS

Držitelé Beskydy – Valašsko Card:  25 %

HLEDÁTE INFORMACE O SLOVENSKÉ STRELE?

TERMÍNY PROHLÍDEK A ONLINE PRODEJ 


PRAKTICKÉ INFORMACE KE VSTUPU DO MUZEA NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA

 • Do expozice nesmí domácí mazlíčci.
 • Prosíme, nechoďte za zábrany a nedotýkejte se vystavených exponátů, a to včetně volně stojících.
 • V expozici nepijte, nejezte, nekuřte, a to včetně elektronických cigaret. Přebalovací pult je součástí WC pro handicapované.
 • Osoby pod vlivem omamných a návykových látek nebudou do expozice vpuštěny. 
 • WC jsou jak před pokladnou muzea, tak i v rámci expozice.
 • Po odchodu z expozice se již nelze do expozice vrátit.
 • Odrážedla v expozici jsou určena pro děti do 6 let a výšky 120 cm. Prosíme rodiče, aby hlídali bezpečnou jízdu dětí a předešli tak možnému úrazu. Ve dnech s naplněnou kapacitou expozice nemusí být odrážedla k dispozici. 
 • Platnost vstupenek je 1 rok od zakoupení. Pokud se k nám nedostanete z důvodu naplnění kapacity, můžete muzeum navštívit v jiném termínu, a to v rámci platnosti vstupenky.
 • Vstupenku po vstupu do expozice uložte na vhodné místo, budete ji potřebovat také při výstupu z expozice.
 • Kapacita expozice je 200 osob ve stejný čas.
 • Vstupenka zakoupená v rámci poboček Regionálního muzea v Kopřivnici (Technické muzeum Tatra, Muzeum Fojtství, Lašské muzeum) neopravňuje k přednostnímu vstupu do expozice. V případě naplnění kapacity expozice se vytváří fronta čekajících na vstup do expozice (ti, kteří v této frontě nemají lístek, si jej před vstupem dokoupí).
 • Prosíme rodiče s kočárky a malými děti, ať opravdu přikládají všechny vstupenky ke čtečce turniketů a ramena turniketů nechají protočit, aby systém evidence návštěv nebyl zkreslený.
 • V expozici je volně k dispozici WiFi.  Doporučujeme ale stáhnout si aplikaci pro rozšířenou realitu ještě před návštěvou, a to z App Store nebo Google Play. Rozšířenou realitu v expozici poznáte podle symbolu AR. Nejlepší místo pro načtení dané scény je na zemi a označeno nálepkou Spot.  Před načtením další scény doporučujeme zmáčknou tlačítko Reset. Aplikace a její obsah je v neustálém vývoji.  U pracovníků recepce/prodeje vstupenek je možnost zapůjčit si zdarma tablety.