Říjen–duben: úterý–neděle, svátky 9:00–16:00
Květen–září: úterý–neděle, svátky 9:00–17:00

Poslední vstup nejpozději 1 hodinu před koncem provozní doby.
Průměrná doba v expozici je cca 2 hod. 


POZOR
Muzeum nákladních automobilů Tatra bude od 3. do 7. června 2024 UZAVŘENO
z důvody úpravy expozice a výměny exponátů. 

Muzeum nákladních automobilů Tatra bude také UZAVŘENO v sobotu 27. července 2024,
a to z důvodu celodenní odstávky elektrického proudu. 


UPOZORNĚNÍ: 

Kapacita expozice objektu Muzea nákladních automobilů Tatra je z požárně-bezpečnostního řešení budovy omezena na 200 osob.

Ve dnech s velkým zájmem návštěvníků (státní svátky + deštivé počasí)  hrozí fronty a čekání před vstupem, případně, že se do expozice nedostanete

Pokud máte zakoupené vstupenky (například společné vstupenky z Muzea osobních automobilů Tatra), neopravňují vás k přednostnímu vstupu do expozice!

Děkujeme za pochopení.


VSTUPNÉ

MUZEUM NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ TATRA

Základní: 220 Kč
– dospělí

Snížené: 160 Kč
–  senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitelé průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma, držitelé průkazu ISIC, ITIC, SPHERE CARD, Senior pas, Rodinný pas, Beskydy Valašsko Card

Rodinné: 600 Kč
– max. 2 dospělí a až 4 děti 6–15 let

Zdarma: děti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS, zaměstnaneckých průkazů Krajského úřadu MSK a vlastníci volných vstupenek Muzea Novojičínska


DÁRKOVÉ POUKAZY
 

Objekt muzea je zcela bezbariérový. Hlavní vstup je zajištěn nájezdovou plošinou a komunikaci mezi oběma podlažími zajišťuje výtah. 


MUZEUM OSOBNÍCH 
AUTOMOBILŮ TATRA

Základní: 160 Kč
– dospělí

Snížené: 120 Kč
–  senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitelé průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma, držitelé průkazu ISIC, ITIC, SPHERE CARD, Senior pas, Rodinný pas, Beskydy Valašsko Card

Rodinné: 440 Kč
– max. 2 dospělí a až 4 děti 6–15 let

Zdarma: děti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS, zaměstnaneckých průkazů Krajského úřadu MSK a vlastníci volných vstupenek Muzea Novojičínska

Objekt muzea je bezbariérový. 


SPOLEČNÁ VSTUPENKA
- osobáky + náklaďáky

 (platnost rok od nákupu a vždy 1 vstup)

Základní: 370 Kč
– dospělí

Snížené: 270 Kč
–  senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitelé průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma, držitelé průkazu ISIC, ITIC, SPHERE CARD, Senior pas, Rodinný pas, Beskydy Valašsko Card

Rodinné: 1000 Kč
– max. 2 dospělí a až 4 děti 6–15 let

Zdarma: děti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS, zaměstnaneckých průkazů Krajského úřadu MSK a vlastníci volných vstupenek Muzea Novojičínska


Ceny jsou platné od 1. 4. 2024.
Neplatí pro komentované prohlídky Depozitáře Slovenské strely!

Prohlídky SLOVENSKÉ STRELY se do odvolání nekonají. 

DĚKUJEME, ŽE U NÁS PLATÍTE KARTOU!


PRAKTICKÉ INFORMACE KE VSTUPU DO MUZEÍ AUTOMOBILŮ TATRA

 • Do expozic Muzea osobních atuomobilů Tatra (MOAT) i Muzea nákladncíh automobilů Tatra (MNAT) nesmí domácí mazlíčci.
 • Prosíme, nechoďte za zábrany a nedotýkejte se vystavených exponátů, a to včetně volně stojících.
 • V expozici nepijte, nejezte, nekuřte, a to včetně elektronických cigaret. Přebalovací pult je součástí WC pro handicapované (MNAT), resp. dámských toalet (MOAT).
 • Osoby pod vlivem omamných a návykových látek nebudou do expozice vpuštěny. 
 • WC jsou jak před pokladnou muzea. U MNAT taky v rámci expozice.
 • Po odchodu z expozice se již nelze do expozice vrátit.
 • Odrážedla v expozici MNAT jsou určena pro děti do 6 let a výšky 120 cm. Prosíme rodiče, aby hlídali bezpečnou jízdu dětí a předešli tak možnému úrazu. Ve dnech s naplněnou kapacitou expozice nemusí být odrážedla k dispozici. 
 • Platnost vstupenek je 1 rok od zakoupení. Pokud se k nám nedostanete z důvodu naplnění kapacity, můžete muzeum navštívit v jiném termínu, a to v rámci platnosti vstupenky.
 • V MNAT vstupenku po vstupu do expozice přes turnikety uložte na vhodné místo, budete ji potřebovat také při výstupu z expozice.
 • Kapacita expozice MNAT je 200 osob ve stejný čas.
 • Při naplnění kamacity MNAT neopravňuje dříve zakoupená vstupenka nebo vstupenka z MOAT k přednostnímu vstupu do expozice. V případě naplnění kapacity expozice se vytváří fronta čekajících na vstup do expozice (ti, kteří v této frontě nemají lístek, si jej před vstupem dokoupí).
 • Prosíme rodiče s kočárky a malými děti, ať v MNAT opravdu přikládají všechny vstupenky ke čtečce turniketů a ramena turniketů nechají protočit, aby systém evidence návštěv nebyl zkreslený.
 • U školních skupin je pedadogický doprovod zodpovědný za to, že je jsou dodržována tato pravidla.
 • V expozicích je volně k dispozici WiFi. 
 • Pro návštěvu MNAT doporučujeme stáhnout si aplikaci pro rozšířenou realitu ještě před návštěvou, a to z App Store nebo Google Play. Rozšířenou realitu v expozici poznáte podle symbolu AR. Nejlepší místo pro načtení dané scény je na zemi a označeno nálepkou Spot.  Před načtením další scény doporučujeme zmáčknou tlačítko Reset. Aplikace a její obsah je v neustálém vývoji.  U pracovníků recepce/prodeje vstupenek je možnost zapůjčit si zdarma tablety.