Nabídka vzdělávacích programů Muzea nákladních automobilů Tatra

Muzeum nákladních automobilů Tatra nabízí pro školy, příměstské tábory, zájmové kroužky, ale také pro kluby seniorů a další organizované skupiny uvedené edukační programy.

Listopad 2021–červen 2022

PROGRAM 1 / Muzejní hrátky

Přijďte si hrát a tvořit do muzea. V průběhu programu děti čeká tvoření, malování, zábavné úkoly i hraní her. Zároveň se děti zábavnou formou seznámí s naším muzeem a počátky výroby automobilů.  

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: cca 60 minut
Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura

PROGRAM 2 / Vítejte v muzeu

Co je to muzeum a jaká muzea známe? Kdo v muzeu pracuje a co je náplní jeho práce?

Děti se v průběhu programu seznámí s posláním muzea, dozví se, co je sbírkový předmět nebo depozitář. Dozví se také o historii a současnosti muzejnictví v Kopřivnici. Součástí programu je seznámení s naším muzeem a budováním jeho expozice.  

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ              

Délka: cca 90 minut

Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura

PROGRAM 3 / Fenomén automobil

Automobil patří k technickým vynálezům, které zásadně ovlivnily veškeré dění a společenský život ve světě v průběhu 20. století.

Program žákům představí vývoj dopravních prostředků a jejich vliv na každodenní život člověka. Co automobil symbolizoval dříve a co dnes a jak ovlivnil naši krajinu?

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ                               
Délka: cca 60 minut
Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět

PROGRAM 4 / Jak to všechno začalo

Kdy byla v Kopřivnici zahájena výroba kočárů a jak se jmenoval první automobil? Žáci se seznámí s historií výroby automobilů v našem městě i s osobností zakladatele automobilky Ignáce Šustaly.

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ                          
Délka: cca 60 minut
Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost
 • `Člověk a jeho svět

 

 

PROGRAM 5 / Pozor, červená!

Kdy se stala první dopravní nehoda a jak dlouho se používají dopravní značky? Děti se seznámí s historickými okolnostmi vzniku pravidel silničního provozu v souvislosti s překotným vývojem dopravy v průběhu 20. století.

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ                          
Délka: cca 60 minut
Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět

 

____________________________________________________________________

PROGRAM 6 / Jak se dobře učit

Program žáky seznámí s principy fungování paměti, se základními mnemotechnikami pro lepší zapamatování i s překážkami dobré paměti. Jak si opakovat učivo a jak se lépe učit?  

Cílová skupina: 8. a 9. třídy ZŠ, SŠ

Délka: cca 60 minut

Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost
 • Člověk a jeho svět

Uvedené programy se konají v budově Muzea nákladních automobilů Tatra.

Návštěvu objednávejte prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

Bc. Lucie Kazlepková

Tel. 737 103 519

Email: lucie.kazlepkova@muzeumnj.cz

CENA EDUKAČNÍHO PROGRAMU:  30 Kč/osoba, pedagogický doprovod zdarma