Muzeum osobních

automobilů Tatra
Záhumenní 367/1
tel.: 556 808 421

Muzeum nákladních

automobilů Tatra

Husova 1326/13
tel.: 737 102 330

Depozitář

Slovenské strely

Naproti MNAT
––––––