Jako každý rok i v letošním roce se u příležitosti Národního týdne trénování paměti koná v našem muzeu přednáška, věnující se paměti a jejímu tréninku. Posluchači se dozví, jak paměť funguje a co jí prospívá nebo naopak škodí. Proč se stává, že si někdy nemůžeme na něco vzpomenout, i když to "máme na jazyku", nebo nemůžeme přijít na řešení zdánlivě jednoduchých úkolů. Zazní základní pojmy související s pamětí, a to jak představení různých druhů paměti, tak pojmy jako „falešná paměť“ nebo „reminiscence“.

A v čem spočívá kouzlo dobré paměti? Samuel Johnson, anglický básník a esejista žijící v 18. století, kdysi řekl, že umění paměti spočívá v umění pozornosti. Pozornost a motivace jsou pro dobré zapamatování nezbytné. Proto netrénujeme paměť, ale především pozornost, protože právě to je jedna z kognitivních funkcí, která se dá úspěšně trénovat. Naopak motivace se dá ovlivnit, záleží často jen na každém z nás, zda si danou věc (událost, pojem, definici, datum, číslo) zapamatovat chceme. Důležité je znát své možnosti a kapacitu paměti, protože často po ní chceme příliš, máme na ni i na sebe přehnané nároky a pak jsme překvapeni, když neuspějeme. I paměť má totiž své limity.

Pro snadnější a efektivnější zapamatování existuje mnoho různých mnemotechnik, které při správném použití mohou velmi účelně posloužit. V průběhu přednášky se každý z posluchačů dozví, kdy je vhodné kterou použít a hned si při praktickém cvičení vyzkouší jejich efektivitu. Mnozí z nás běžně využívají různé pomůcky pro zapamatování a ani netuší, že jsou autory vlastních mnemotechnik.

Téma trénování paměti a mozkového joggingu jen zdánlivě nesouvisí s automobilismem či muzejnictvím. Protože se akce koná v muzeu věnujícímu se historii automobilů, budou různá zábavná cvičení zaměřená na dopravní prostředky a automobilismus, na vozidla značky Tatra a jejich historii. 

Akce se koná u příležitosti Národního týdne trénování paměti, který probíhá od 11 do 17. března po celé republice a v rámci kterého všechny přednášky probíhají pro veřejnost zdarma. V loňském roce se 275 přednášek zúčastnilo přes čtyři tisíce posluchačů.

Pro úspěšné zapamatování je nezbytná dobrá nálada a pozitivní myšlení, proto přednášky vždy probíhají v příjemné atmosféře a určitě není třeba se bát žádných náročných úkolů nebo dokonce těžkých otázek.

V úterý 12. března od 16 hodin se na Vás v Muzeu nákladních automobilů Tatra těší Lucie Kazlepková, trenérka paměti a edukátorka muzea. S sebou stačí vzít si dobrou náladu a chuť dozvědět se něco nového.

Vstup zdarma.