Více než stoletá historie kopřivnického skautingu je zdokumentována na mnoha fotografiích a filmových záběrech, v zápiscích z kronik i dopisech a oficiálních dokumentech. Automobily značky Tatra, a to od Tatry 111, přes ikonické Tatry 138 i 148, až po legendární T 813 Kolos a moderní Tatru 815, vždy nejen kopřivnickým skautům pomáhaly při převozu a budování skautských táborů.

Výstavu doplňují úryvky ze skautských kronik i ukázky oficiálních dokumentů či vzpomínky pamětníků.


Fotoalbum

Plakát k výstavě Tatra ve službách skautů
Mošovce 1969
Benkovo 1971
Orava 1974