Mise UNPROFOR byla ustanovena rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN č. 721 ze dne 27. listopadu 1991. O účasti naší armády v mírových misích na území bývalé Jugoslávie rozhodla vláda tehdejší České a Slovenské Federativní republiky svým usnesením č. 27 ze dne 16. ledna 1992. Ve Výcvikovém středisku mírových sil OSN v Českém Krumlově vznikl československý prapor o síle 500 osob začleněných do tří rot. Do jednotky byli zařazováni vojáci-dobrovolníci, kteří byli ochotni plnit úkoly nasazení na vysoké profesionální úrovni se schopností plně se podřizovat rozkazům a nařízením vyplývajícím z mandátu OSN pro danou mírovou operaci.

Dnem 7. března 1992 vstoupil v platnost mandát Organizace spojených národů pro ČSFR a 11. března téhož roku vydalo Federální shromáždění ČSFR souhlas k vyslání jednotky.

Prapor pod vedením podplukovníka Karla Blahny zaujal prostor v oblasti Plitvických jezer, tehdejší Republiky Srbská Krajina (RSK). Příslušníci praporu působili v sektoru JIH společně s francouzským a keňským praporem.

K nejdůležitějším úkolům patřilo vybudování a zabezpečení činnosti na desítkách kontrolních a propouštěcích stanovištích (Check points), organizování mobilních pozorovacích týmů, dohled nad uloženými zbraněmi znepřátelených stran, ochrana chorvatské obce Podlapač a patrolovací a humanitární pomoc. Ta spočívala především v ostraze a materiálním zabezpečení dočasného tábora pro přesídlence u osady Dolní lapač. Zabezpečován byl doprovod konvojů s humanitární pomocí nebo konvojů s uprchlíky z Republiky Srbská Krajina do Chorvatska.

Po otevření srbsko-chorvatské fronty mezi Zadarem a Benkovací v lednu 1993 byl prapor jako jediný funkční nasazen ke stažení blokovaných francouzských vojáků z oblasti Goleše, Drače a Karin Plaže. Za dlouhodobou spolupráci s francouzským praporem a za záchranu života vojáků převzali čtyři příslušníci praporu vysoké francouzské vyznamenání, a to Válečný kříž z rukou francouzského ministra obrany Francoise Leotarda.

Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky působil na území bývalé Jugoslávie ještě tři měsíce společný československý prapor, koncem dubna 1993 ho nahradil samostatný prapor mírových sil OSN Armády České republiky.

Prapor Armády České republiky si udržel akceschopnost i po vyhrocení válečného stavu v sektoru JIH počátkem roku 1993 a nadále plnil úkoly mandátu a usnesení Rady bezpečnosti OSN v plném rozsahu, za což dostalo velení praporu vysoké ocenění sektoru i celé mírové mise.

Za vynaložené úsilí, odvahu a vzornou reprezentaci vlasti byla jednotka v prosinci 1993 přijata do řad Československých legií jako 42. jednotka, pokračovatelka slavných legionářských tradic.

Zdroj: https://mise.army.cz/historie-misi/unprofor---mirova-mise--1992---1995--zeme-byvale-jugoslavie--2250-prislusniku-3690/


Fotoalbum

Tatra ve službách UNPROFOR
Tatra ve službách UNPROFOR
Tatra ve službách UNPROFOR
Tatra ve službách UNPROFOR
Tatra ve službách UNPROFOR
Plakát k výstavě