Depozitář Slovenské strely se nachází naproti vchodu do Muzea nákladních automobilů Tatra.
V případě otevření (víkendy, svátky) je přístupný na základě některé ze vstupenek z muzea Tatry. 

Sobota 18/5/2024 | 9.00–17.00
Neděle 19/5/2024 | 9.00–17.00

Depozitář otevřen bez vstupu do vozu.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY SLOVENSKÉ STRELY
Komentované prohlídky depozitáře budou průběžně vyhlašovány.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

úterý 21/5/2024 v 11:00
středa 22/5/2024 v 11:00
čtvrtek 23/5/2024 v 11:00
pátek 24/5/2024 v 11:00


Kapacita je omezena na 10 osob.
Je nutné provést rezervaci na: strela@muzeumtatra.cz (online prodej připravujeme).
Vyčkejte potvrzení termínu z naší strany. 
V případě nenaplnění kapacity je možné se zúčastnit prohlídky bez rezervace.

 

CENA VSTUPNÉHO

Základní: 250 Kč
– dospělí

Snížené: 190 Kč
–  senioři 65+, studenti 16-26 po předložení průkazu, děti 6–15 let, průkazy TP, ZTP

Zdarma
Děti do 6 let, ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS, zaměstnaneckých průkazů Krajského úřadu MSK a vlastníci volných vstupenek Muzea Novojičínska

Vstupné se prodává na pokladně Muzea nákladních automobilů Tatra.

Pro větší skupiny doporučujeme nás kontaktovat na: strela@muzeumtatra.cz.

 

PROHLÍDKA DEPOZITÁŘE a EXPONÁTU – PRAVIDLA

 1. Zakoupením vstupenky vyjadřuje návštěvník souhlas s návštěvním řádem.
 2. Děti do 15 let mají vstup povolen jen v doprovodu dospělých, kteří zodpovídají za jejich dodržování návštěvního řádu.
 3. Do interiéru exponátu není zajištěn bezbariérový přístup.
 4. V objektu se smí fotografovat, ale bez povolení není dovoleno pořizovat obrazové ani zvukové záznamy prohlídky.
 5. Návštěvníci se řídí pokyny průvodce/osoby provádějící dohled. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a exponátu bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.
 6. Bez povolení průvodce nelze v exponátu usedat na sedadla, cokoliv otevírat nebo jinak s čímkoli manipulovat. 
 7.  Vstup do „servisního“ kanálu pod exponátem není povolen (dochází ke kapání provozních kapalin). 
 8. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům důvodně podezřelým z požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek. Stejně tak není povolen vstup osobám v silně znečištěném oděvu a obuvi.
 9. Návštěvníci nesmí vstupovat do exponátu s předměty, zbraněmi, sportovním vybavením, jídlem, nápoji, se zavazadly, deštníky, mokrými pláštěnkami, v cyklistických botách se systémem SPD, se zvířaty.
 10. V depozitáři a exponátu je zákaz jakékoliv konzumace jídla či pití, včetně žvýkání žvýkaček, tabáku apod.  
 11. Před vstupem do depozitáře je potřeba si důkladně očistit obuv. Návštěvníci se silně znečištěnou obuví nebudou do objektu vpuštěni. Jsou-li k dispozici, návštěvník musí pro vstup do exponátu použít návleky na obuv.
 12. V depozitáři a exponátu je přísný zákaz kouření včetně elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm.
 13. Návštěvníci vstupem do objektu berou na vědomí, že celý prostor je pod kamerovým systémem se záznamem (správce záznamu Tatra Trucks, a. s.).