Depozitář Slovenské strely se nachází sice naproti vchodu do Muzea nákladních automobilů, ale není součástí vstupenky do muzea. Návštěva depozitáře lze pouze na základě rezervace v předem vyhlášených termínech a probíhá ve formě komentované prohlídky.

POZOR: Prohlídky neorganizuje Muzeum nákladních automobilů Tatra, ale naše partnerské Technické muzeum Tatra.

ONLINE REZRVACE