Mezinárodní setkání přadlen a přadláků v CETRAT Příbor I

Za měsíc se do Příbora sjede 80 přadlen a přadláků, kteří v piaristické zahradě budou příst na kolovratech, vřetenech a drugách.

Mezinárodní setkání přadlen a přadláků v CETRAT Příbor I

Mezinárodní setkání přadlen a přadláků v CETRAT Příbor I

"Cesta do pohádky...?"

Přestože v pohádkách předoucí dívky byly chudé, jejich ctností byla píle, která nahrazovala urozenost a umožňovala jim stát se královnami!

Centrum tradičních technologií Příbor – Muzeum Novojičínska a město Příbor srdečně zvou všechny zájemce o archaickou rukodělnou výrobu na první ročník setkání přadlen do Příbora. Akce se uskuteční v sobotu 1. července 2023 od 9:00 do17: 00 hod. v  zahradách piaristického kláštera v Příboře.

Setkání se zúčastní více než 80 přadlen a přadláků z různých koutů České, Slovenské i Polské republiky a budou příst na kolovratech, vřetánkách a dalších nástrojích používaných v minulosti na ruční zhotovování nití.

Akce bude přístupná široké veřejnosti a uskuteční se v krásných piaristických zahradách patřících k budově, v nichž se nachází Centrum tradičních technologií. Akce se koná za každého počasí. Máme připravenou i variantu pro případ nepříznivého počasí a celou akci bychom přesunuli do vnitřních prostor piaristického kláštera.

O hudební doprovod se postarají cimbálové muziky BEČVA a POŠTÁR.

Protože nastal čas plánování dovolených a aktivit na léto, informujeme již nyní všechny zájemce o archaickou rukodělnou výrobu, aby si mohli zapsat do deníčku či kalendáře první ročník setkání přadlen v Příboře uvedl vedoucí Centra tradičních technologií Příbor Václav Michalička a vysvětlil také cíl tvůrčího setkání. Centrum tradičních technologií Příbor se vedle výzkumu historických technologií zabývá i jejich současnou životností a rozšířením. Ukázkovým příkladem nového života archaických výrobních technik je předení, které v posledních letech nabírá na obrovské oblibě. Se zájmem sledujeme zcela novodobé přadleny i přadláky, kteří se vydali z různých důvodů a pohnutek na velice zajímavou a svébytnou cestu do minulosti. Proto je tato akce jednou z dalších prezentačních aktivit CETRAT pro veřejnost.

Po celý den bude možné si zakoupit drobné občerstvení a navštívit výstavu v CETRAT Příbor " Pravěké kopřivové šaty".

Akci pořádá Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor a Město Příbor

Mezinárodní setkání přadlen a přadláků


Fotoalbum

Plakát Mezinárodní setkání přadlen a přadláků