Marketingové oddělení

vedoucí oddělení: MgA. Karel Kita

tel.: +420 556 701 156

mobil: +420 603 988 989

 

Mgr. Pavel Janek - produkční marketingu, kurátor sbírek

e-mail: pavel.janek@muzeumnj.cz

tel.: +420 704 604 942

 

Cajsbergerová Eva - výtvarník, event manažer

e-mail: eva.cajsbergerova@muzeumnj.cz

 

Magdaléna Feilhauerová - grafik

e-mail: magdalena.feilhauerova@muzeumnj.cz

 

Anežka Bartková - grafik

e-mail: anezka.bartkova@muzeumnj.cz