Oddělení dokumentace sbírek

vedoucí oddělení: Mgr. Renáta Jašková

tel: +420 556 701 156

 

Mgr. Renáta Jašková - kurátor sbírek, dokumentátor

e-mail: renata.jaskova@muzeumnj.cz

 

Bc. Miroslav Bitter, DiS. - kurátor sbírek, dokumentátor

e-mail: miroslav.bitter@muzeumnj.cz

 

Mgr. Jana Grygaříková - knihovnice

e-mail: jana.grygarikova@muzeumnj.cz