vedoucí pobočky: Bc. Jana Vlčková

tel.:   +420 553 034 519

e-mail: muzeumsipka@muzeumnj.cz


Bc. Jana Vlčková - vedoucí, edukátor v kultuře

e-mail: jana.vlckova@muzeumnj.cz

 

Mgr. Radka Knápek - archeolog, edukátor v kultuře

e-mail: radka.knapek@muzeumnj.cz