Bulletin 02/21
Bulletin 02/21

Bulletin věnovaný činnosti Žerotínského zámku v Novém Jičíně 

0 Kč (cena vč. 21% DPH)

Muzeum Novojičínska vám nabízí pohled do svého hlavního pracoviště, Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Mimo expozice a každoroční tematické výstavy je zde umístěna galerie, prostor pro práci s mládeží i veřejností anebo knihovna. Abychom představili různorodost artefaktů a témat, která se muzejníci snaží předávat veřejnosti, najdete v tomto čísle časopisu příspěvky z oblasti historie, přírodovědy i depozitářů. Rozhovory s osobnostmi města ilustrují soužití paměťové instituce s domovskou obcí a snahu našich pracovníků o vzájemnou prospěšnost ve vztahu k místním obyvatelům, kteří jsou spolu s turisty našimi hlavními partnery. Příjemné čtení!