Bulletin 02/21
Bulletin 02/21

Bulletin věnovaný fulnecké pobočce

Svět Komenského Fulnek

0 Kč (cena vč. 21% DPH)

NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKY VĚNUJEME FULNECKÉ POBOČCE MUZEA NOVOJIČÍNSKA 
A SPOJENÍ JANA AMOSE KOMENSKÉHO S FULNEKEM. JEHO OSOBNOST A ODKAZ PŘIBLÍŽÍ ČLÁNKY PETRA CHLEBCE, IRENY ZÁRUBOVÉ A EVY SULOVSKÉ. MÉNĚ ZNÁMÉ, ALE NEMÉNĚ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI FULNECKÉHO SBORU JEDNOTY BRATRSKÉ PŘEDSTAVÍ ZDENĚK ORLITA. MALOU OCHUTNÁVKU EXPOZIČNÍ ATMOSFÉRY RANÉHO NOVOVĚKU ZPROSTŘEDKUJÍ TEXTY O BAROKNÍCH LETÁCÍCH A HISTORICKÉM OLTÁŘNÍM UBRUSU Z VESNICE KUJAVY. 
V ROZHOVORU S PROFESOREM MILOŠEM ŠTĚDRONĚM SE ZAPOSLOUCHÁME NEJEN  
DO DOBOVÉ HUDBY.  MÍSTNÍ PŘÍRODNÍ POKLAD –  JERLOCHOVICKÉ STĚNY – NAHLÉDNEME OČIMA BOTANIKY A GEOLOGIE S PETROU MIČKOVOU.