Území:

Nálezy archeologické sbírky pocházejí z různých míst našeho regionu. Jedná se především o nálezy z Bílovce, Bílova, Blahutovic, Bartošovic, Bravinného, Bravantic, Janovic, Hůrky, Kunína, Libhoště, Příbora. Kromě toho jsou ve sbírce nálezy z výzkumů z Kojetína „Požahy“, Příbora - vodárny, Příbora - Hájova. Vedle pravěkého sbírkového fondu jsou zde i sbírky z výzkumů na hradě Starý Jičín, v MPR Nový Jičín a MPR Příbor.

Předměty:

Sbírka archeologie vznikla v Muzeu Novojičínska v roce 1972, kdy k původnímu fondu archeologie bývalého muzea Novojicka byly přiřazeny sbírky muzea v Bílovci, muzea v Příboře a muzea ve Štramberku. Vznikla tak ucelená řada archeologické sbírky. Ve sbírce je zastoupen osteologický materiál, štípaná a hlazená kamenná industrie, keramický materiál, metalika, pravěké a středověké sklo, textilie.

Období:

Pravěký materiál je datován do 40 000 l. př. n. l. až přelom letopočtu. Novější archeologické nálezy jsou datovány od 13. století až po 16. století.

1. Valoun jantaru, Štramberk - Kotouč, nalezeno mezi lety 1930-1945, nález pochází z tzv. Beerovy sbírky, získáno roku 1945
2. Stříbrný plech s třemi vytepanými vypuklinami, interpretováno různě - jako puklice (typ Stollhof), popř. pektorál, Štramberk - Kotouč, období eneolitu, získáno od J. Kytlice roku 1964, průměr 214 mm
Železná jehlice, Požaha, púchovská kultura, získáno roku 1968
3. Železná jehlice, Požaha, púchovská kultura, získáno roku 1968
4. Železná spona s torzem rámcového zachycovače, Požaha, púchovská kultura, získáno roku 1968
5. Polotovar kamenného sekeromlatu s nedokončeným provrtem
6. Sekera, klín či vrhací kámen z hematitu, v týlní části s prožlabením, v úvahu přichází rovněž funkce zátěže, Štramberk - Kotouč, doba bronzová (?), dar p. Slavíčka
7. Železný sekáč s prohnutým ostřím, rovným týlem a závěsným očkem, Štramberk - Kotouč, laténské období, koupě od p. Heřmánka
8. Kamenná sekerka, Štramberk - Kotouč, neolit, zakoupeno od Š. Hanzelky
9. Kamenná sekerka, Štramberk - Kotouč, neolit, zakoupeno roku 1950
10. Kamenný hrot listovitého tvaru s oboustrannou plošnou retuší, Sylt, paleolit
11. Pazourkový broušený klín modrošedé barvy, Sylt, neolit
12. Kamenný hráněný sekeromlat, Sylt, eneolit
13. Etážovitá nádobka z tenkého bronzového plechu interpretovaná jako obřadní lampa, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
14. Výsada jeleního parohu s provrtanou dírkou – polotovar píšťaly?, Štramberk - Kotouč, latén
15. Valoun surového jantaru zlatohnědé barvy nalezený spolu s řeckou mincí, Pustějov, laténský import?, koupě od St. Weigla
16. Bronzová mince z Locri Epizephyrii (Bruttium, Itálie), 300–268 BC, Štramberk - Kotouč, laténský import?, koupě od St. Weigla
17. Pazourková broušená sekerka, Blahutovice, neolit
18. Bronzová spona s rámcovým zachycovačem, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
19. Bronzový náramek s kapkovitými nálitky, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
20. Bronzový náramek s kapkovitými nálitky, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
21. Bronzová pinzeta, zbaveno patiny, Požaha, doba římská, získáno roku 1975
22. Keramická lampa s trojitými plastickými výstupky na bocích, celý povrch pokrytý bělavým sintrem, antika
23. Torzo sekeromlatu, zlomeného v oblasti otvoru, týlní část nedochována, Bílov, eneolit, dar rolníka Schenka
24. Mlat s poškozeným ostřím
25. Částečně rekonstruované keramické osudí s rytou a plastickou výzdobou na výduti, Štramberk - Kotouč, halštatské období
26. Dvouuchá keramická nádoba s baňatou výdutí a mírně odsazeným dnem, pravěk
27. Obratel mamuta – fragment, Štramberk - Kotouč, paleolit, dar K. J. Mašky
28. Nártní kost mamuta (metatarsus), Štramberk - Kotouč, paleolit, dar K. J. Mašky
29. Zdobená keramická amforka s válcovitým hrdlem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová
30. Pazourková čepel s oboustrannou retuší, Bernartice n. O., neolit, dar řídícího učitele Holuba z roku 1928
31. Pazourková čepel s oboustrannou retuší, Bernartice n. O., neolit, dar řídícího učitele Holuba z roku 1928
32. Pazourková čepel s oboustrannou retuší, Bernartice n. O., neolit, dar řídícího učitele Holuba z roku 1928
33. Kamenný sekeromlat, Bartošovice, eneolit, dar místní základní školy z roku 1971
34. Pazourková čepelka, Bartošovice, neolit
35. Pazourková čepelka, Bartošovice, neolit
36. Bronzový srp s postranním trnem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
37. Bronzový srp s postranním trnem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
38. Masivní měděná brýlovitá ozdoba, rozlomená na 2 kusy, Štramberk - Kotouč, období eneolitu, získáno od J. Kytlice 1964
39. Bronzová jehlice s roztepanou a svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
40. Bronzová jehlice s dvojkonickou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
41. Bronzová jehlice s roztepanou a svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
42. Bronzová jehlice bez hlavice, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
43. Bronzová jehlice se svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
44. Bronzová rukojeť dýky typu Gamów, Štramberk - Kotouč, halštatské období, dar A. Koláře z roku 1965
45. Bronzová sekerka s tulejkou a ouškem, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, nález pochází z tzv. Beerovy sbírky, získáno roku 1945
46. Bronzová rolnička se závěsným očkem, Starý Jičín, středověk – novověk
47. Bronzová lunicovitá břitva, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, získáno od J. Kytlice roku 1964
48. Bronzová ataše s reliéfem na kruhovitém podkladu, Štramberk - Kotouč, doba římská, zakoupeno od Š. Hanzelky roku 1926
49. Torzo bronzového náramku hranolovitého průřezu zdobeného žebrováním, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956
50. Bronzový (?) neuzavřený náramek
51. Bronzový hrot kopí s tulejí zdobenou rýžkami, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, získáno v roce 1964
52. Torzo žlutého skleněného korálku s modrými očky, Štramberk - Kotouč, doba halštatská, koupě od p. Heřmánka
53. Žlutý skleněný korálek s modrobílými očky, Štramberk - Kotouč, doba halštatská, dar J. Stanislava z roku 1957
54. Fragment mamutí stoličky, hmota zubu nesoudržná
55. Špičák jeskynního lva, Štramberk - Kotouč, paleolit, patrně nález K. J. Mašky z roku 1882