Území:

Historická sbírka Muzea Novojičínska je tvořena starými sběry bývalého Muzea Kravařska v Novém Jičíně. Předměty pocházejí z území Novojičínska a Moravy.

Předměty:

Historická sbírka je tvořena fondy chladných zbraní, železnými a jinými kovovými předměty (především z oblasti řemeslné výroby a průmyslu), hodinami, keramickými kachlemi, odlitky pečetí, písemnostmi a tiskovinami a mapami. Významná je sbírka cínových cechovních předmětů a historických hodin.

Období:

Sbírkové předměty historické sbírky pocházejí z období 17. století a 18. století (menší část sbírky). Větší část pochází z 19. a 20. století. Sbírka je doplňována až do současnosti.

1. Přilba Morion, 17. století
2. Pískovcový kámen s letopočtem „1501“, hrad Starý Jičín
3. Cínová konvice cechu kovářů z r. 1785 s rytým dekorem pláště se dvěma lvy držícími štít se znakem kovářů, dále jménem „Joh. Georg Land“ a datem, na víku dvouocasý lev s korunkou se štítem, Nový Jičín
4. Cínový pohár cechu kovářů z r. 1773 s neumělou rytinou s kovářskými nástroji ozdobenými kolem ratolestmi a nahoře vyrytým jménem „GEORGIUS MENZMEROFSKI“ a letopočtem „1773“, Nový Jičín
5. Cínová konvice, Nový Jičín
6. Postřihačské nůžky - znak cechu soukenických střihačů, 17. století
7. Halapartna, 16. – 17. století
8. Odlitky pečetí novojičínských cechů – soukeníků s andělem držícím znak soukeníků s nůžkami, tesařů s jejich znakem s tesařským nářadím a provazníků s jejich znakem s dvěma propletenými provazy
9. Odlitky pečetí novojičínských cechů - obuvníků se znakem trikvetrou obutých nohou s ostruhami a žerotínským lvem, kloboučníků s kloboučnickou střelou a postřihačů s moravskou orlicí a jejich nástroji
10. Sponton na dřevěné rukojeti s třásněmi, 18. století
11. Kostelní zvonek s dřevěnou rukojetí ve tvaru kříže, nečitelným nápisem a letopočtem „1646“
12. Lodička na kadidlo, 17. - 18. století
13. Cínový svícen z r. 1676
14. Soudek národní gardy v Novém Jičíně, kolem r. 1848
15. Stolní portálové hodiny, 2. polovina 19. století
16. Stolní portálové hodiny, kolem r. 1850
17. Strom řemesel z Nového Jičína, Anton Berger, dřevo, řezba, r. 1863
18. Cínové konvičky na víno, na víčku s nápisem NEUTITSCHEIN
19. Cínový cechovní pohár (wilkum) soukeníků s rytým nápisem, na víku římský voják se štítem s nápisem a s praporem s cechovním znakem soukenickými nůžkami a letopočtem „1821“, Nový Jičín – Opava, r. 1821
20. Cínový cechovní pohár (wilkum) bednářů, stolařů a kovářů s rytým dekorem jejich znaků a scény Adama a Evy, dvěma lvy držícími kolo a postavou měšt’ana s holbou v ruce a nápisem, Nový Jičín, r. 1843
21. Cínová holba cechu jehlářů s vyrytými znaky jehlářů uzavřené v rytém srdci a po stranách se jmény, pod okrajem holby a nad dolním okrajem nápisy, Nový Jičín, r. 1838
22. Cínová konvice s výrobní značkou na vnější straně dna v podobě střelce s lukem a šípem, po stranách dvě značky ve tvaru srdce a uvnitř trojlist, 18. století
23. Cínová mísa se značkou novojičínského cínaře Rigoliho „PROB/ZINN/I. R. /FRID RIGOLI/ NEUTITSCHEIN“, 1. polovina 19. století
24. Cínová konvice hruškovitého tvaru s hubicí s výrobní značkou dvojhlavého orla se štítem a na něm písmenem „B“ a znakem konvice a trojlistou lilií a po stranách s písmeny „M. D. PROBZIN 1749“, r. 1749
25. Stolní hodiny s figurálním loveckým výjevem, 19. století
26. Bronzové těžítko v podobě ženské postavy
27. Kovové těžítko s postavou sedícího chlapce, dar Jakuba Turka z Klimkovic
28. Plechová svítilna závěsná srdcovitého tvaru zřejmě firmy Rotter Nový Jičín, 19. století
29. Pohár ze IV. zemských střeleb v Novém Jičíně v r. 1896
30. Soukenická dřevěná míra, 19. století
31. Železný zámek renesanční z novojičínské radnice obdélníkovitého tvaru se srdčitým štítkem
32. Železný klíč z novojičínské radnice s dutým dříkem s prolamovanými zuby a hlavou ledvinovitého tvaru
33. Mosazné těžítko s tureckým jezdcem na koni s nápisem BASCHI BOZUK, dar Jakuba Turka z Klimkovic, 19. století
34. Mosazné těžítko s tureckým jezdcem na koni s nápisem BASCHI BOZUK, dar Jakuba Turka z Klimkovic, 19. století
35. Cínový talíř s rytým dekorem kohouta na vnitřním dnu a s rytým monogramem GIP 1745 na okraji talíře, výrobce podle značky z Olomouce, r. 1745
36. Otisk pečeti římského císaře Ferdinanda I. Habsburského (1503-1564), průměr otisku 13 cm, materiál: kov
37. Korýtkovitý kachel v dřevěném rámu s postavou ženy s žehnajícím gestem, 15. století
38. Otisk pečeti římského císaře Leopolda I. Habsburského (1640-1705), průměr otisku 9,5 cm, materiál: kov
39. Halapartna, 16. – 17. století
40. Zlomek komorového barokního kachle s iniciálou „F III.“ (císař Ferdinand III. 1637–1657) s nápisem „ANNO PACIS PRIMO“, asi z r. 1661
41. Korýtkovitý kachel s erbem Žerotínů a písmeny „WZZ“, snad Vilém, Viktorín nebo Vratislav ze Žerotína, 16. století
42. Korýtkovitý kachel s erbem českého království a korunou, hrad Starý Jičín, 16. století
43. Glazovaný komorový kachel s erbem Žerotínů neseným andělem, hrad Starý Jičín, přelom 16. – 17. století
44. Komorový renesanční kachel s portrétem císařovny Marie, manželky císaře Maxmiliána II. a s nápisem „KEISERIN“, 2. polovina 16. století
45. Odlitek komorového renesančního kachle s portrétem císaře Ferdinanda I., hrad Starý Jičín
46. Klíč městského syndika F. J. Symnostratta od městského vězení s nápisem „FRANCISCVS JOSEPHVS SYMNOSTRATT PT IUDEX“ a na dříku „CLAVIS A CARCERIBVS“, Nový Jičín, 1. polovina 18. století
47. Komorový kachel se sv. Jiřím a drakem, hrad Starý Jičín, 15. století
48. Otisk trůnní pečeti krále Karla III. Španělského (1716-1788), průměr otisku 11 cm, materiál: kov
49. Otisk pečeti města Vídně z r. 1228, průměr otisku 7,7 cm, materiál: kov
50. Dvouruční meč s plamennou čepelí a na ní málo čitelným nápisem