Území:

Podsbírka Historie Příbor se v současné době skládá z historické sbírky bývalého městského příborského muzea a části historické sbírky městského muzea Štramberk. Většina sbírkových předmětů pochází z Příbora, Štramberka a okolí těchto dvou měst. Jedná jak o předměty získané činnostmi muzejních společností stojících u zřízení muzeí v Příboře a Štramberku, tak artefakty získané pozdějšími dary a koupěmi. Většina sbírek pochází z inventářů měšťanských domácností, a jen část má původ v inventářích venkovských usedlostí. Ve sbírkách jsou ve větším počtu zastoupeny sakrálie z Příbora a jeho okolí (z měšťanských a venkovských domů, kostelů a kapliček) a také předměty z kabinetů příborských škol.

Předměty:

Základ dnešní příborské sbírky se utvářel ve dvou obdobích - od roku 1911 do roku 1938 a v letech 1945 až 1959. V současné době je sbírka stále průběžně doplňována. Příborské i štramberské sběry obsahují především předměty spojené s bydlením, vybavením domácností a duchovní kulturou. Zastoupené hlavně předměty z Příborska, Štramberska a okolí. V této sbírce se nachází kovové předměty (klíče, zámky, lucerny, svícny), dřevěné skulptury (sochy a drobnější plastiky světců), kachle, liturgické předměty (kříže, přenosné oltáře, svícny, růžence, žehnáčky apod.), předměty vztahující se k hospodářství - domácí inventář (ošatky, nádobí, radlice, vidle apod.). Nedílnou součástí sbírky jsou školní artefakty (školní pomůcky, modely, tabulky, výkresy, učebnice, hudební nástroje, mapy apod.). Pouze malé množství muzeálií se vztahuje k piaristické koleji (mandl, zámek, okna, předměty, sklenice). Výjimečný je soubor tzv. šturců různých velikostí a množství drobných poloprofesionálních a lidových plastik patronů z výklenků měšťanských domů. Významným fenoménem, který je ve sbírkách zastoupen je příborské betlemářství, které nabylo na významnosti především na přelomu 18. a 19. století. Betlémové figurky ve sbírkách většinou představují solitéry nedochované v betlémových kompletech. K nejstarším sbírkám patří předměty vážící se k příborským cechům. Jedná se např. o korouhve, cínové nádobí, vilkum, cechovní truhlici, cechovní symbolické a obřadné artefakty. Z textilního materiálu jsou ve sbírkách zastoupeny příborské oděvy z 19. století a archaické oltářní přikrývky (dle výšivky datované patrně do 18. století).

Období:

Sbírka obsahuje především předměty prezentující každodenní život měšťanské společnosti a soužití české a německé kultury a o předměty kultury duchovní. Nejstarší soubor předmětů je datován do období 16., 17. a 18. století. Převážná část předmětů pochází z 19. a 20. století. Pozdně středověký původ mají například plastiky pocházející ze zaniklého kostela ve Větřkovicích, ze 17. století jsou cechovní cínové předměty, k roku 1694 je datován původní zámek z piaristického kláštera.

1. Keramický kachel obdélníkový, zdoben reliéfem dívky v kroji v kruhu, základní tón hnědý a modrý, vše pod glazurou, vyrobeno u firmy Neusser, Příbor – Klokočov, daroval J. Kaluža z Příbora
2. Železné hodiny označované jako příborský orloj, na přední desce umístěny 3 ciferníky s ukazatelem hodin, střídáním dne a noci a ukazatelem dní v měsíci, přední deska znázorňuje oblohou, slunce a měsíc
3. Forma voskařská dřevěná s motivem osedlaného koně určená pro svatovalentinské obětiny, muzeu daroval příborský pernikář a voskař Kunčar, v=38,5 cm, š=24 cm
4. Hrníček hliněný s uchem, barvy šedé, baňatého tvaru, vykopán při stavbě základů radnice v roce 1938, 3 metry pod zemí, daroval kovář Josef Kaluža, v= 9 cm, š=7,5 cm
5. Motovidlo, dřevěný ruční naviják příze se soustruhovaným držadlem, na plošince vypáleno P.G.G. KUNE, na druhém konci vypálena nezřetelná značka 1786, dřevo hnědě napuštěno, d=58 cm, š=37 cm
6. Plastika Madona s Ježíškem, pololidová dřevořezba, polychromovaná barvami červenou, modrou, hnědou a oranžovou, neznámý autor, v=43 cm
7. Halapartna městských hlídačů, původ z příborské radnice, z majetku Musejní jednoty v Příboře, materiál: dřevo, kov
8. Plastika Panna Maria, socha dřevěná, polychromovaná šedožlutě na svrchním šatu, růžově na spodním, gotika z počátku 16. století, původ ze zaniklého dřevěného kostela ve Větřkovicích, v=70 cm
9. Vidle selské, celodřevěné o 3 zubech, držadlo je prodlouženo jako prostřední zub mírně prohnutý, v=110 cm, datace: konec 19. století
10. Truhlice dřevěná obce Závišice, z lipového dřeva, modře natřená, na zadní straně je namalována váza s větvičkami a květy, na spodním díle je nápis se jmény obecních představitelů, datace: 19. století
11. Dřevěné podrážky válečné, vyráběné v letech 1917-1918 ve vojenské oděvní továrně v Klokočově (Mandler), každý ze 7 dílů dřevěných, slepených šedou lepenkou na jedné straně, datace: 1918
12. Roh hlídače z příborské věže, z něhož naposled vytruboval a zpíval přitom poslední ponocný J. Černoch, materiál: volský roh, datace: 19. století
13. Svícen stojanový, litinový, se čtyřbokou základnou, válcovitým dříkem, uprostřed ornamentální vazba se zlacenými provazovitými pásy, součást přísežného kříže příborského magistrátu, datace: 1844
14. Přísežný kříž železný, černý se zlacenými částmi, na přední stěně 2 zlacené věnce z hroznů a klasů, kolem paty kříže ovinutý had, kříž, u něhož skládal příborský magistrát přísahu, datace: 1844
15. Tzv. Ondrášův meč, upravený palaš, o kterém se tradovalo, že patřil zbojníku Ondrášovi, materiál: kov
16. Šturc – Ukřižování, voskařská práce, kříž i figura, květiny, listy atd. vše z vosku pod skleněnou bání kulatou na kulatém otočném podstavci, materiál: vosk, v=46 cm, š=20 cm, datace: 19. století
17. Obraz - Jan Holouš, příborský primátor 1823-1838, portrét nalevo hledící s dopisem v levé ruce, plochý hnědý rám 6 cm široký, autor neznámý, olej na plátně, datace: 1823–1838
18. Zámek – „klebeta', dřevěné zařízení - předchůdce zámků železných, jen 4 železné skoby přidržovaly zámek u vrat sýpek, původ - selská sýpka ředitele školy V. Šimíčka v Příboře, š=15 cm, d=26,5 cm
19. Plastika - portrét Řehoře Volného - sádra patinovaná na bronz, odlitek podle originálu na pomníku, v kruhovém hlubokém rámu, hnědém s dvojitou bordurou z břečťanových listů, autor Smolek, Praha
20. Školní pomůcka určená na názornou demonstraci vzniku elektřiny třením, kombinovaný materiál: dřevo, kov
21. Valach s jehňaty, figurka z příborského betlému, barevná polychromie, figurka je svým provedením charakteristická pro příborskou betlemářskou produkci, datace: počátek 19. století
22. Plastika - Kristus padá pod Křížem, dřevěná, podle pověsti je to práce poustevníka Fabiána, který měl „púšť' pod Prchalovem, polychromie původní, jeden nátěr, kolorit tmavý, barvy lomené, olejové
23. Křesadlo na křesací zámek, po pravé straně spouštěcí kohoutek, kohout má 2 čelisti se šroubkem, hubka se dávala do železné čtyřhranné krabičky, datace: 18 století
24. Džbán cínový s uchem a příklopem spojeným s ním nýtem a opatřený páčkou na otvírání, pod hrdlem vyryta kružnice se závitnicemi a uvnitř písmena M W N K, dar z cechovní pozůstalosti, datace: 18. století
25. Korouhvička, větrná, plechová tvaru praporku se 2 špičkami s 2 nýtovanými válečky pro nasazení na osu, pomalována olejovou barvou, znak města Příbora a moravská orlice na druhé straně, letopočet 1851