Území:

Sbírka militárií pochází převážně z moravsko-slezského území, v některých případech se jedná o import z jiných částí českých a rakouských zemí a Německa.

Předměty:

Ve sbírce militárií jsou zastoupeny zbraně palné, a to hlavně pušky různých systémů, převážně však zbraně od poloviny 19. století, jak vojenské, tak i lovecké. Dále zbraně chladné, převážně vojenské, od začátku 19. století až po současnost. Z loveckých chladných zbraní jsou to hlavně lovecké tesáky. Ostatní militária tvoří výstrojní součástky, výstroj a munice evropských armád, veteránských a ostrostřeleckých spolků, četnictva a policie, opět v rozsahu od poloviny 19. století do roku 1945. Sbírka je nadále sporadicky doplňována nákupy z prodejen Starožitností, od soukromých osob a sběratelů v rámci sbírkotvorné činnosti Muzea Novojičínska.

Období:

Sbírku tvoří z větší části zbraně a výstroj z 19. století, několik málo exemplářů je starších (17. a 18. století). Základ sbírky militárií pochází z bývalého německého muzea v Novém Jičíně, kde se dostaly převážně dary místních měšťanů a přátel muzea. Totéž lze říci o militáriích z poboček bývalých městských muzeí v Bílovci, Příboře, Klimkovicích a Frenštátě pod Radhoštěm Od roku 1945 se jedná o sporadické dary a pak vlastní nákupy militárií v rámci sbírkotvorné činnosti muzea.

1. Moždíř dělo na dřevěném podstavci s držadly určenými k transportu, na hlavni značeno „A“ pravděpodobně Arsenal Wien, ráže 10 cm, 17. století
2. Křesadlová pistole civilní, jižní Evropa, 2. polovina 18. století
3. Pruská křesadlová hradební puška značená na zámkové desce „POCZDAM.MAGAZ. S.A.D.“, ráže 24 mm
4. Pruská křesadlová puška vojenská krátká, 2. polovina 18. století, značeno na pažbě v srdíčku „HBI“, „HSC'
5. Puška lovecká perkusní původně křesadlová s páskovou „rubanovou“ hlavní a bohatě zdobenou garniturou, značeno „FRANZ PAGATSCH“
6. Ceremoniální meč „Luftwaffe“, Solingen Německo, 40. léta 20. století
7. Pistole automatická „Frommer M 37“, Maďarsko
8. Puška zadovka soustavy Béringér s otočnou nábojovou komorou, značená na hlavni „W.PLASCHILX IN NAPACEDL“, 2. polovina 19. století
9. Puška lovecká větrovka s kovovou nádržkou na stlačený vzduch v pažbě, značeno na hlavni JOS. LOWENZ IN WIEN
10. Puškový granát model M 17, 1. světová válka, Rakousko-Uhersko
11. Patriotická ozdobná střela vyrobená z dělostřeleckého granátu ráže 74 mm, značená monogramem „AF“ a letopočty 1914-1917
12. Dělostřelecký zapalovač model M 15 ráže 7,5 cm, 1. světová, válka, Rakousko-Uhersko
13. Patriotický ozdobný popelník vyrobený z nábojnice ráže 8 cm a ozdobený puškovými nábojnicemi a reliéfem Karla I., po 1. světové válce, Rakousko-Uhersko
14. Pistole automatická „Frommer-Stop“, rok výroby 1918, Rakousko-Uhersko
15. Zásobník kulometu „Chauchet M 15“, 1. světová válka, Francie
16. Puška Rakouská vojenská pro zvláštní sbory M 1854/62, Rakouské země
17. Puška lovecká perkusní s maskaronem na spodní části pažby, značená „KOCH WIEN“
18. Lovecký tesák se zdobenou čepelí, polovina 18. století, střední Evropa
19. Lovecká prachovnice zdobená, rohovina, mosaz
20. Soubor nábojů na tablu s nápisem „LOVU ZDAR“, 20. léta 20. století
21. Jezdecká přilba tzv. „Papenhaimka“, 2. polovina 17. století, střední Evropa
22. Diamantový palcát Kijevského typu s nepůvodní rukojetí, 13. - 14. století, střední Evropa
23. Revolver „LEFAUCHEUX“, 60. léta 19. století
24. Puška lovecká perkusní na hlavni značená „FERD.FRUWIRTH“, ráže 18,4 mm, Rakousko-Uhersko
25. Pistole perkusní civilní s bohatě zdobenou hlavní a napínáčkem, polovina 19. století, Rakousko-Uhersko