Území:

Převážná část sbírkových předmětů pochází z regionu Frenštátska s přesahem do regionu Valašska a Lašska.

Předměty:

Sbírka zahrnuje národopisný materiál - kroje a krojové součásti, vybavenost vesnické domácnosti, nástroje, nářadí a výrobky, tzv. výklenkové sošky i současnou řezbu, betlémy, podmalby na skle, sakrálie aj. Významná je kolekce stavů rukodělného tkalcovství a soubor nástrojů na přípravu příze a vlastního tkaní, dále pak nástroje a pomůcky k barvířství - soubor ručních a strojních modrotiskových forem, vzorníků modrotisku a předměty vztahující se k činnosti spolků a cechů (prapory, poháry, truhlice, odznaky) - významný soubor terčů Střeleckého spolku ve Frenštátě z 2. poloviny 19. století. Uměleckoprůmyslové sbírky (převážně 19. - 20. století) zahrnují soubor cínového nádobí, skla, porcelánu a keramiky, hodin, vybavení městské domácnosti včetně oděvu a nábytku (jídelna z 2. poloviny 19. století z domácnosti měšťanské rodiny Křenků). Od roku 1951 se buduje sbírka výtvarného umění, která dokumentuje výtvarné tradice a současnost na Frenštátsku s přesahem do regionu Valašska. Soubor soch, malby, kreseb a grafiky početnější k tvorbě B. Bartoše, J. Knebla, A. Strnadla, a A. Poláška. Sbírka fotografií, pohlednic a zvukových a obrazových nosičů (od 2. poloviny 19. století) zachycuje události, osoby, proměny krajiny a města Frenštátu včetně obcí a měst v Radhošťských Beskydech. Od roku 1951 je také budována knihovna regionálií. Součástí jsou i staré tisky po roce 1850 - religiózní, naučné a školní učebnice, soubor kramářských tisků, pamětní a návštěvní knihy, mapy, plakáty, diplomy, mapy, časopisy. Sbírka obsahuje i menší soubor palných a chladných zbraní, výstroje a vyznamenání a také výstroj k činnosti hasičského sboru (19. - 20. století). Významnou součástí je i sbírka knoflíků, broží a spínadel P. Josefa Slavíčka, domácí i zahraniční výroby z 19. - 20. století.

Období:

Menší část sbírkových předmětů pochází z období 17. - 18. století, větší část z 19. - 20. století.

1. Podkopčí, pětibarevná litografie, značeno, autorský tisk, 1970, volný list, autor Jan Hrnčárek, 376 x 631 mm (536 x 757 mm)
2. Ježíš Kristus Bolestný, současná lidová plastika, autor Antonín Tlašek, lipové dřevo, výška=22 cm
3. Jánošík na koni Tátoši, autor Antonín Strnadel, akvarel a barevné tužky, studie k fresce v hotelu Vlčina, v rámu, 45 x 60 cm
4. Krucifix s Pannou Marií a Maří Magdalénou, polychromované lipové dřevo, výška=48 cm
5. Faska na sýr, salašnická nádoba zhotovena z dřevěných dýh, konec 19. století, výška=40 cm, průměr =15-22 cm
6. Tancovačka - Muzikanti, soubor figurek na podložce, autor Antonín Tlašek, lipové dřevo, výška=5-7 cm
7. Kravské jařmo, zdobené vyřezávaným geometrickým ornamentem, dřevo, 85 x 54 cm
8. Kresba ke knize Rok pod horami, tuš, volný list, 1954, autor Antonín Strnadel, 16,5 x 25 cm
9. C. K. Poštovní a telegrafní úřad, vývěsní štít, kolem roku 1900, malba na plechu, 140 x 130 cm
10. Na salaši, kresba tuší, volný list, kolem roku 1940, autor Antonín Strnadel, 11 x 18,5 cm
11. Hospodský vývěsní štít, autor Reimund Wichera, 2. polovina 19. století, dřevo, olej, 50 x 180 cm
12. Rozhledna Metodějka na Okrúhlém, černobílá fotografie na kartonu, přelom 19. a 20. století, 17 x 12 cm
13. Tkalcovská cechovní truhlice z roku 1799, dřevo, kov, na čelní stěně reliéf - tkalcovský znak (tři člunky) a písmena WF (Weberei Frankstadt), 112 x 70 x 75 cm
14. Svatá Barbora, výklenková plastika, konec 19. století, dřevo, polychromie, laická práce, pochází ze sbírky P. J. Slavíčka, výška=38,5 cm
15. Anděl, současná lidová plastika, autor Antonín Tlašek, lipové dřevo, výška=26 cm
16. Mocca souprava, majolika, znač. Nesselsdorf Kopřivnice, 1811–1883, výška konvičky=18 cm, výška hrníčku=6 cm
17. Cechovní pohár s víkem s postavou rytíře, cín, výška=36 cm
18. Džbán, na příklopu beránek s korouhvičkou, cín, výška=32 cm
19. Cechovní konvice, cín, výška=25 cm
20. Talíř s jednohlavým orlem, zdobený rytím, značený, cín, průměr=55 cm
21. Svatební věneček Veroniky Holubové-Fojtíkové (1877-1965) z Lichnova, textilní a papírové květiny, drát, průměr=20 cm
22. Dáma v nosítkách, porcelán, výška=25 cm
23. Svatý Jan Nepomucký, plastika, dřevo, polychromie, ze sbírky P. J. Slavíčka, výška=115 cm
24. Pieta, plastika z konce 16. století, dřevo, polychromie, výška=26,5 cm, šířka=16 cm
25. Křest Páně, sousoší, lipové dřevo s polychromií, barokní práce, výška Ježíše=26,5 cm, výška sv. Jana Křtitele=34,5 cm
26. Deska na mandlování z roku 1816, s vyrytými ornamenty, dřevo, 52 x 15 cm
27. Klobouk člena spolku vojenských vysloužilců korunního prince Rudolfa, zdobený peřím, kolem roku 1890, výška=20 cm
28. Podříčí, autor Adolf Kobliha, obraz, olej na lepence, 1. polovina 20. století, v rámu, 73 x 43 cm
29. Výstavba škola na Kopané v roce 1908, černobílá fotografie na kartonu, 17 x 12 cm
30. Svatý Florián, výklenková plastika, konec 19. století, dřevo s polychromií, laická práce, výška=37,5 cm
31. Panna Maria Frýdecká s dítětem, dřevo, polychromie, unikátní lidová práce ze Pstruží z konce 18. století, výška=78,5 cm
32. Svatý Jan Nepomucký, plastika, konec 19. století, lipové dřevo s polychromií, výška=72 cm
33. Kropenka s reliéfem zobrazující sv. Jana Nepomuckého, cín, výška=13 cm,
34. Znak města Frenštátu pod Radhoštěm – patron sv. Martin, dřevo, malba olejovými barvami, 83 x 65 cm
35. Šátek z bílého bavlněného plátna, zdobený bílou výšivkou, 1. polovina 19. století, 125 x 129 cm
36. Síťovaný ženský čepec se sedmi vyšívanými zoubky, konec 19. století, součást lidového kroje
37. Pár punčoch, bílé, bavlněné, ručně pletené s monogramem A. K., součást lidového kroje
38. Valašská kapela, svařovaná kovová plastika, autor František Rajnoch, výška figur= 9-11 cm
39. Sekretář na šroubovitých nohách z roku 1677, dřevo, kování, z pozůstalosti P. J. Slavíčka, 60 x 145 x 48 cm
40. Vývěsní znak Pohorské jednoty Radhošť, první české turistické organizace založené v roce 1884 ve Frenštátě p. R., plech, email, 50 x 35 cm
41. Cechovní postavník k ševcovské korouhvi z roku 1769
42. Váza s ozdobným okrajem, majolika, znač. Nesselsdorf, Kopřivnice, 1811–1883, výška=35 cm
43. Prospekt k malovanému lidovému betlému na lepence z roku 1882, autor Jan Bačák, 80 x 45 cm
44. Ovčák s ovečkou, betlémová figurka z betlému Antonína Mechla, Frenštát p. R., kolem roku 1904, malba temperou na lepence, výška=11 cm
45. Sokol v slavnostním kroji, střelecký terč z roku 1893, malba na dřevě, 79 x 71 cm
46. Bůh Apollón, střelecký terč z roku 1849, malba na dřevě, 191,5 x 93 cm
47. Turecký sultán s žezlem, střelecký terč z roku 1846, malba na dřevě, 192 x 116,5 cm
48. Německý císař (asi Karel Veliký), střelecký terč z roku 1848, malba na dřevě, 187 x 99 cm
49. Husar na koni, střelecký terč z roku 1837, malba na dřevě, 157,5 x 82 cm
50. Panoráma Pusteven s útulnami, olej na lepence a plátně, ve vyřezávaném malovaném rámu, 147 x 183 cm