Území:

Piaristická knihovna vznikla se založením piaristické koleje v Příboře. Postupně se rozrůstala nákupy, dary a odkazy duchovních z okolí Příbora. Velkými ztrátami byla postižena po zrušení piaristické koleje v 70. letech 19. století, takže se nedochovala v původním rozsahu.

Předměty:

Piaristická knihovna byla zřízena v souvislosti se založením koleje Otců piaristů v Příboře již roku 1694. Tehdy byly do knihovny začleněny první svazky, např. kniha kanovníka staroboleslavské kapituly a chrudimského děkana S. V. Hataše „Scintilla nuptialis pro solatio parochorum excitata“, vytištěná roku 1682 v Praze nebo věroučný a mravoučný spisek boppardského minority Bernardina Mercatora pod názvem „Nucleus catecheticus…“, vydaný roku 1688 v Kolíně nad Rýnem. Každoročně byly do knihovny zapisovány další a další knihy. Největší rozkvět knihovny nastal v 18. století, kdy byla knihovna rozšířena četnými odkazy a dary či nákupy z finančních prostředků koleje. Významný byl odkaz valašskomeziříčského děkana Davida Josefa Láníka, který po své smrti roku 1733 odkázal piaristické koleji celou svou knihovnu v počtu téměř 950 svazků. Problémy začaly pro vzácnou knihovnu v 70. letech 19. století. Tehdy byla po zrušení koleje knihovna uložena naprosto nevyhovujícím způsobem do skleníku na bývalé piaristické zahradě. Škody, které vznikly nevhodné uložením, byly značné. Knihovna byla přestěhována roku 1879 a byl nově zpracován soupis dochovaných knih. Tento obsahuje 2053 děl o více než dvojnásobném počtu svazků. Mezi knihami zcela převažují díla náboženská a filosofická. Dále jsou zastoupena díla historická, paměti, korespondence, svazky týkající se církevního práva, práva obecně, poezie, díla jazykovědná, zeměpisná, národopisná i cestopisná. Pokud jde o jazyk, převažuje latina a němčina. Významnou součástí fondu jsou prvotisky a staré tisky z 16. století. Knihovna zahrnuje 30 exemplářů prvotisků, přes 40 raných tisků vytištěných v letech 1501-1550, dále přes 80 starých tisků pocházejících z 2. poloviny 16. století. Patří mezi ně spisek „Margarita decreti seu Tabula Martiniana“ z roku 1486, tisk „Casus longi sexti et clementinarum od Helyase Regniera“ z roku 1496 nebo dílo německého filosofa a lékaře H. C. Agripppy z Nettesheimu „De incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invektiva“, vydaná roku 1531. Většinu fondu tvoří staré tisky ze 17. a 18. století. Bývalá knihovna Otců piaristů v Příboře i přes ztráty, kterými byla zatížena, zůstává se svými 4 500 svazky cenným zdrojem informací pro poznání minulosti. A to nejen stářím fondu, autory či tématikou, ale i individuálními znaky některých exemplářů.

Období:

Nejstarší knihy pocházejí z období 16. století, ale převážná většina ze 17. a 18. století.

1. Starý tisk, vyd. 1620, Sacros Concilii Tridentini Cannones et Decreta, 743 str., lat., vazba pergamen, formát 12,5 x 18 cm, na tit. listu nakl. signet v oválném rámu
2. Starý tisk, vyd. 1725, Joannis, R. P.: Cabassvtii Aquisextiensis..., 730 str., lat., krásná vazba dřevo, pergamen, dvě spony, formát 34 x 19,5 cm, Ex libris D. J. H. Lanika
3. Starý tisk, vyd. 1672, Gumppenberg, G.: Iesus vir Dolorvm Mariae M. Dol. Filivs..., 248 čísl. str., lat., krásná vazba dřevo a kůže, zbytky šňůrek, formát 16 x 19 cm
4. Paleotyp, vyd. 1585, Figvrae Bibliae (Clarissimi Doctoris...), 801 str., vazba dřevo v kůži, formát 8 x 12,5 cm, ozdobný tisk v kůži na přední straně vazby, na zadní straně erb
5. Starý tisk, vyd. 1669, Propria Officia Sanctorum..., lat., vazba dřevo, kůže, 5 ozd. prýmků, formát 12,5 x 18 cm, vlastnický záznam Piaristické koleje v Příboře r. 1697
6. Starý tisk, vyd. 1730 (Univ. Carolo-Ferd.), Pax Monarchiae Internae..., 236 čísl. str., lat., krásná vazba dřevo v kůži, titulní list, patitul s rytinou, 7 ozd. prýmků, formát 21 x 33,5 cm
7. Paleotyp, vyd. 1574, Hulezius J.: Laus deo omnipotenti..., rukopis černou a červenou tuší, lat., zlatá ořízka, mosazné kování, 1 spona, mistrovská ukázka vazačského umění 2. polovina 16. století
8. Paleotyp, vyd. 1522, Testamenti veteris uolumen pofterius..., lat., krásná vazba dřevo, pergamen, formát 10,5 x 17 cm, mosazné kování 3 x, 2 spony, 3 prýmky
9. Paleotyp, vyd. 1529, Hadrianvss Cardinalis fancti Chryfogoni..., lat., pošk. vazba dřevo, kůže, zbytky kování, v textu Des Erasmis Roterdami..., formát 11 x 15,5 cm
10. Starý tisk, vyd. 1688, Praxis Pastoralis Sev Manipulus Th. Moralis, 1183 str., lat., formát 11 x 17,5 cm, krásná vazba dřevo, kůže, 4 zach. kování, 2 spony, 3 ozd. prýmky na hřbetě
11. Starý tisk, vyd. 1600 Antverpy, Salmeron: Theologia...- Atriclavdio..., 364 čísl. str., lat. formát 15 x 18 cm, vazba dřevo, kůže, 5 ozd. prýmků na hřbetě, Index, Approbatio v závěru
12. Starý tisk, vyd. 1724, Series Romanorum Pont. ..., 1-392 str., lat., formát 16,5 x 20,5 cm, vazba dřevo, kůži, vč. přehledu papežů od I. – XVII. st. Ex libris D. J. H. Lanik, r. 1733
13. Paleotyp, vyd. 1563, Offica prima adventus..., str. 1-296, lat., chybí konec textu, tit. list, vazba, formát 15,5 x 21 cm, iniciály, notové záznamy, dvoubarevně vyvedený tisk
14. Paleotyp, vyd. 1590, Operis de Hebraica Veritate..., 1590 str., lat., formát 9,5 x 16 cm, vazba kůže s potiskem, tit. list i patitul (dřevoryt Mojžíše), v závěru ilustrace Adama a Evy
15. Manuskript, starý tisk, bez r. vyd., Promptvarivm humanisticum..., lat., formát 16 x 19,5 cm, zachovalá vazba (rožky v kůži), psáno tuší do rámečků, 3 ozd. prýmky na hřbetě
16. Starý tisk, (16.-17 st.?), Ritus administrandi... (text dále v čes. jaz.), formát 14,5 x 20 cm, vazba dřevo v kůži, text vpisován tuší do rámečků, nedokončen (prázdné stránky)
17. Starý tisk, vyd. 1629, Trismegistvs Christianvs feu..., 617 str., lat., formát 5 x 10 cm (kolibřík), dřevěná vazba v kůži. 4x mosaz. kování, 1 kov. spona, tit. list PRAGA Philosophio...
18. Starý tisk, vyd. 1693, Hornii, G.: Orbis Imperans, lat., formát 13,5 x 7,5 cm, vzácný geograf. - zeměpisný tisk, zach. titl. list i patitul (grafika škuneru s plachtami moři), 597 str.
19. Starý tisk, vyd. 1697 (?), Geographia et Astronomia..., lat., formát 10 x 15 cm, vazba lepenka, pergamen, rukopis, psán tuší dvojí barvy, grafy, výpočty, mapky polokoulí atd.
20. Starý tisk, vyd. 1725, Memoriale Juridicum Id Est..., lat., 270 str., vazba dřevo v kůži, malý formát 6,5 x 10,5 cm, tit. list s popisem a r. 1725, Ex libris D. J. H. Lanik
21. Manuskript, poč. 18 století, Rukopisné záznamy o návštěvách v piaristické koleji Příbor od r. 1679, lat., 181 čísl. str., formát 8 x 10 cm, vazba kůže, zach. ozd. spona tvaru srdíčka
22. Paleotyp, vyd. 1585, Histoire Aethiopique, de Heliodorvs Cont., franc., 321 čísl. str., formát 7,5 x 12,5 cm, tit. list, vazba lepenka v pergamenu, zbytky kožených tkanic
23. Paleotyp, vyd. 1545 (?), Wenceslao: Trinitatis. Perillvstri Acrever-diffimo Domino D., poškozená vazba kůže, malý formát 7 x 13 cm, 232 str., lat.
24. Manuskript, vyd. J. G. Jacob, Anno 1698, Extract von der ...Betschreib., lat., psáno tuší do rámečků, kniha lékařská (?), 216 str., formát 16 x 21 cm, vazba kůže, poškoz. i str.
25. Paleotyp, vyd. 1505, Missale Olomucen (Misál Olomoucký), lat., dvoubar. tisk, 283 str., vazba dřevo, kůže, ozd. kování, zbytky kov. uzávěrů, formát 22 x 32,5 cm, vzácný tisk