Území:

Sbírku tvoří umělecká díla, která náleží povětšinou k regionu Novojičínska. Avšak nemálo výtvarných prací je determinováno také primárním vztahem ke geograficky přilehlým oblastem. Součástí sbírky je rovněž několik více méně uzavřených konvolutů, jejichž hodnota tkví jak v národopisné hodnotě jednotlivých sbírkových předmětů, tak panoramatické úplnosti souborů.

Předměty:

Fond je tvořen díly shromážděnými předchůdcem současného muzea, německým muzeem v Novém Jičíně a fondy městských muzeí širšího regionu (Bílovec, Fulnek, Odry, Příbor, Štramberk). Zastoupeny jsou zde práce z oboru kresby, malířství, grafiky, sochařství, uměleckého sklářství a textilní výroby (tapisérie). Sbírku dále tvoří soubory kresby, malby, grafiky a soch získaných kontinuální akviziční činností od roku 1951 (početnou skupinou děl jsou zastoupeni mezi jinými Zdeněk Burian, Josef Treuchel či Adolf Zábranský). Reprezentativní hodnotu v rámci sbírkových fondů Muzea Novojičínska vykazují soubory děl významných novojičínských rodáků, ve vrcholné fázi své tvorby uznávaných především na akademické půdě ve Vídni (Anton Kolig, Eduard Veith, Julius Viktor Berger, dále například práce Franze Barwiga či Hugo Baara). Specifikem sbírky je rozsáhlý soubor regionálního malířství ovlivněného pozdně nazarénskými proudy (Ignác Johann Berger) i měšťanskými portréty pozdního biedermeieru (bohatá kolekce děl pocházející z umělecké dílny Antona Bergera).

Období:

Ve sbírce jsou zastoupena umělecká díla z období 16. až 21. století.

1. Erwin Pendl, Žena s drapérií, dřevěná plastika, částečně polychromovaná, výška 14,5 cm, s podstavcem 21 cm
2. Ludvika Smrčková, Karafa, sklo, datování 1928, výška 16 cm, průměr největší 6,7 cm a nejmenší 2,5 cm
3. Albín Polášek, Radegast, patinovaná keramika, výška 32 cm
4. Autor neznámý, plastika světce, dřevo
5. Ernst Czernotzky, Žánrový obrázek, olej na dřevě, 21 x 26,8 cm
6. Jindřich Bajgar, Horská krajina, akvarel, 25 x 23 cm
7. Josef Ulrich, Svatá rodina, olej na plátně, datování 1846, 49,5 x 36,5 cm
8. Köhler, Portrét muže, akvarel, datování 1898, 21 x 16 cm
9. Autor neznámý, Židovka, olej na lepence, 39 x 50,5 cm
10. Autor neznámý, Portrét mladé dívky, tisk na hedvábí, 12,5 x 15,5 cm
11. Anton Berger, Panna Maria s děťátkem, olej na plátně
12. Otto Mlčoch-Krengher, Portrét chlapce, olej na plátně, 32 x 28 cm
13. Autor neznámý, Anton Bonetti roku 1830 ve Fulneku zastřelen, olej na plátně, 17 x 14 cm
14. Autor neznámý, Eduard rytíř z Heuflenů z Rosen a Pedogen, olej na plátně, 26 x 22 cm
15. Josef Ulrich, Svatý Jakub, olej na plátně
16. Julius Heinz Rendt, Portrét chlapce, kresba uhlem a křídou, datování 1896, 28 x 21 cm
17. Julius Heinz Rendt, Portrét dívky s vyčesanými vlasy, kresba rudkou, datování 1896, 17 x 16,8 cm
18. Julius Heinz Rendt, Návrh na oltář, olej na lepence, 66,5 x 39,3 cm
19. Autor neznámý, Ikona, dřevo a mosaz, 27 x 32 cm
20.   Autor neznámý, Portrét dívky, tisk, 12 x 14,5 cm
21. Autor neznámý, Portrét staré dámy, akvarel na papíře, 23 x 27 cm
22. Otakar Zelenka, Pichlavý kritik, olej na sololitu, 70 x 50 cm
23. Josef Treuchel, Mlhavý den, olej na plátně
24. Autor neznámý, Pieta, olej na plátně, datováno 1765, 137 x 106 cm
25. Jan Hrnčárek, Ze Zděchova, olej na plátně
26. Rudolf Kobiela, Loučení, akvarel na tvrdém papíře, datováno 1919, 41,5 x 32 cm
27. Rudolf Kobiela, Zradil, akvarel na lepenkovém papíře, 42,5 x 29,5 cm
28. Helena Salichová, Slezská Sibyla, litografie, datování 1941, 33 x 49 cm
29. Zdeněk Burian, Velký lov – ilustrace k povídce, kombinovaná kresba tuší s pastelem a bílou temperou, 37 x 25,8 cm
30. Otakar Zelenka, Kresba, akvarel na ručním papíře
31. Erwin Pendl, Nový Jičín, zámek, akvarel, 18 x 28 cm
32. Autor neznámý, Postava Madony s Ježíškem, olej na dřevě, 104 x 80 cm
33. Franz Barwig, Zápas medvědů, řezba ve dřevě, 23 x 41/0,5 cm
34. .Eduard Veith, Dívčí hlava, olej na dřevě, 32 x 24,5 cm
35. Eduard Veith, Dvě děti v bílých šatech, olej na plátně, 160 x 124 cm
36. Anton Berger, Požár novojického farního kostela, olej na plátně, 57,5 x 46,5 cm
37. Hugo Baar, Lázně na holandském pobřeží (Prodavačka větrníků), tempera na plátně, 60 x 100 cm
38. Hugo Baar, Rybářská vesnice u Severního moře (v Holandsku), tempera na papíře, 52 x 72 cm
39. Franz Barwig, Lvice, dřevěná socha, výška 83 cm, základna 32 x 84 cm
40. Anton Kolig, Děti hrající domino, olej na plátně, 111 x 168 cm
41. Hans Temple, Portrét Eduarda Veitha, olej na lepence, datování 1924, 56 x 46 cm
42. Eduard Veith, Pohádkový výjev, olej na plátně, 78 x 114 cm
43. Ignác Czappeg, Pohled na Nový Jičín z roku 1744, olej na dřevě, datování 1744, (Renovováno Ignácem Bergrem v roce 1864), 50 x 82 cm
44. Tadeáš Milian, Krajina s mostem, olej na dřevě, datování 1858
45. J. Scotti, Kostel Sv. Ondřeje
46. František Podešva, Na poli, olej na plátně, datování 1974, 70 x 100 cm
47. Eduard Veith, Anděl lásky, skica uhlem, 59 x 49 cm
48. Eduard Veith, Děvče s pohárem, olej na plátně, 118 x 130 cm
49. Autor neznámý, Svatá Kateřina, olej na plátně, 50,5 x 38 cm
50. Eduard Veith, Žně, olej na plátně, 119 x 200 cm