Území:

A. Sbírka bezobratlých (mimo hmyzu) zahrnuje především původní sbírku měkkýšů z celého světa. Sbírka je doplněna o regionální sběry zejména z údolí nivy Odry (S. Mácha a další). B. Sbírka obratlovců je tvořena v nejvýznamnější části zejména dermoplastickými preparáty ptáků střední Evropy. Doplňována je sběry se zaměřením na regionální faunu.

Předměty:

A. Sbírku bezobratlých tvoří především měkkýši (ulity). B. Sbírka obratlovců je tvořena dermoplastickými preparáty ptáků a drobných savců. Sbírku tvoří také preparáty kosterních a dalších dokladů. Sbírka obsahuje též modely určené k výstavním účelům.

Období:

A. Sbírka bezobratlých je tvořena hlavně částí původních sbírek ze zaniklého tzv. Kattauerova muzea a sbírky zakladatelů současného Muzea Novojičínska a zaniklých městských muzeí okresu. Regionální sběry pocházejí ze 70. a 80. let 20. století. B. Dermoplastické preparáty pocházejí z 2. čtvrtiny 19. století až do počátku 20. století z tzv. Talského sbírky. Doplňována je postupně až do současnosti.

1. Vlk obecný, Mořkov, preparoval Wandky r. 1914
2. Mravenečník čtyřprstý, ze ZŠ Karviná, starý preparát, repreparace M. Jakubec r. 2001
3. Drobní savci - krtek, rejsci, Novojičínsko, Beskydy, sběry A. Daňka r. 1972
4. Lasice hranostaj, Jistebník, r. 1992
5. Vydra říční, preparoval F. Kalkus, Vídeň asi r. 1890-1910
6. Kočka divoká, Rybí, zastřelena v r. 1913, daroval P. Kelnar, Rybí
7. Kuna skalní, stará německá sbírka
8. Potápka žlutorohá, Nový Jičín, r. 1986 nalezena zesláblá v ČOV - úhyn ze záchranné stanice Bartošovice
9. Ostříž lesní, Studénka, r. 1986 popálen na elektrickém vedení - předán ze záchranné stanice Bartošovice
10. Hohol severní, stará sbírka, gymnázium Nový Jičín
11. Bukač velký, starý preparát ze školních sbírek, Novojičínsko, repreparoval M. Jakubec
12. Sokol stěhovavý, starý preparát ze školních sbírek, ZŠ Ostrava-Kamenec, získal J. Hudeček a M. Jakubec - provedena repreparace
13. Orel mořský, juvenilní (mladý) pták
14. Orel volavý, juvenilní (mladý) pták, ze ZŠ Jičínská v Příboře získal J. Hudeček a M. Jakubec - v r. 2000 provedena repreparace a konzervace Eulanem
15. Ťuhýk šedý, Jistebník, 2. 3. 1990, nalezl D. Boucný, preparoval V. Borůvka
16. Bažant obecný, albín, stará sbírka, gymnázium Nový Jičín
17. Mandelík hajní, Nový Jičín, les Roveň, 18. 5. 1876, sbírka J. Talského
18. Kormorán velký, Vídeň - Dunaj, r. 1870, ulovil korunní princ Rudolf, preparován v přírodovědném muzeu ve Vídni
19. Špaček růžový, Nový Jičín - Loučka, 31. 5. 1875, sbírka J. Talského
20. Zedníček skalní, Štramberk - lom, 5. 12. 1879, sbírka J. Talského
21. Ťuhýk menší, Novojičínsko, r. 1856, daroval K. Hückel
22. Ťuhýk rudohlavý, Starý Jičín, 30. 4. 1870, sbírka J. Talského
23. Stepokur kirgizský, Helgoland, r. 1888, sbírka J. Talského
24. Husice nilská, úhyn v Zoo Ostrava, preparace M. Jakubec
25. Tuleň obecný, ze ZŠ Tyršova, Nový Jičín, r. 2005