2017

Ocenění Muzea Novojičínska v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2016

  • Muzeum Novojičínska získalo čestnou cenu Pěti rudých růží

Česká národopisná společnost udělila tuto cenu za významný přínos pro rozvoj oboru etnografie za rok 2016 za ideovou koncepci a přípravu výstavy KOPŘIVA.

Tisková zpráva: Česká národopisná společnost udělila 24. června 2017 cenu: Pěti rudých růží za významný přínos pro rozvoj oboru etnografie za rok 2016 - PhDr. Václavu Michaličkovi, Ph.D.; Bc. Monice Chromečkové a Petře Vidomusové za ideovou koncepci a přípravu výstavy Kopřiva, realizované v příborské pobočce muzea Novojičínska. Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18. - 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. Autentické předměty z kopřivového vlákna proto doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 24. června na 72. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici. Za hlavní výbor České národopisné společnosti, z.s. předala ocenění její předsedkyně Mgr. Jana Nosková, Ph.D. a zástupce ředitele Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Martin Novotný, Ph.D ředitelce Muzea Novojičínska, příspěvkové organizaci PhDr. Sylvě Dvořáčkové a celému autorskému týmu.

Příbor (32/2017). Kanál uživatele LTV-Plus. In: Youtube [online]. 08. 08. 2017 [cit. 26. 06. 2018]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=oRk7745lXqU

 

  • Ocenění Muzea Novojičínska v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2016

V kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci uděleno Zvláštní ocenenění za mimořádnost výstavy Kopřiva, realizované v příborsképobočce muzea.
Tisková zpráva: V Národní soutěži muzeí České republiky Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2016 bylo Muzeu Novojičínska, příspěvkové organizaci uděleno Zvláštní ocenění za mimořádnost výstavy Kopřiva, realizované v příborské pobočce muzea. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnil ve středu 17. května 2017 v Betlémské kapli v Praze za účasti ministra kultury České republiky.
Ocenění převzala ředitelka Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace PhDr. Sylva Dvořáčková a autor výstavy PhDr. Václav Michalička, Ph.D. Výstava Kopřiva připomněla zapomenutou textilní surovinu, která byla využívána od pravěku až po 20. století. Návštěvníkům byl ve dvou výstavních sálech předložen velmi pestrý obraz zužitkování kopřivy dvoudomé na příkladech provedených rekonstrukcí archeologických nálezů i autentických artefaktů vzniklých v rozmezí 18.- 20. století ze sbírek 25 muzeí. Přípravě výstavy předcházel rozsáhlý výzkum na území České republiky i v zahraničí, jehož cílem bylo zdokumentovat sbírkové předměty z kopřivového vlákna a následně je v ucelené podobě představit široké veřejnosti. Autentické předměty z kopřivového vlákna proto doplnily rekonstrukce, jejichž cílem bylo rozšířit vypovídací možnosti výstavy a také pomocí experimentu přiblížit zaniklou rukodělnou technologii. Pracovníci příborské pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace tak vytvořili komplexní prezentaci historického kulturního fenoménu, který v současné době představuje značný potenciál v rámci obnovitelných zdrojů.

Muzeum Novojičínska. Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře: Projekt Kopřiva. [online]. © 2013-2018 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: https://www.muzeumnj.cz/muzeum-a-pametni-sin-sigmunda-freuda-v-pribore/projekt-kopriva/