Vlastivědný sborník Novojičínska 63/2013

V čísle vás seznámíme s osobností novojičínského rodáka, cisterciáka a přírodovědce Dominika Bilimka a jeho cestou do Mexika, geologickou podsbírkou Muzea Novojičínska či s Lesem Roveň, coby významnou botanickou lokalitou na Novojičínsku. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 63/2013

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 63 / 2013
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-13-0 (ISBN 978-80-87359-14-3 = Muzeum Novojičínska)

Jiří Jurok, Nejstarší privilegium města Nového Jičína z roku 1313, s. 7-26; Romana Rosová, Kaple Bolestné Panny Marie (zv. Španělská kaple) v Novém Jičíně v písemných pramenech, s. 27-42; Radek Polách, Z Nového Jičína do Mexika, Příspěvek k 200. výročí narození novojičínského rodáka P. Dominika Bilimka, s. 43-66; Isabel Bueno, Dominik Bilimek, jeho působení v Mexiku a mapa z Popotly, s. 67-79; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“ Novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana (1902 – 1940) – 1. část, s. 81-109; Josef Filipík, Dva protirežimní projevy Bohumíra Kuby r. 1968, s. 111-125; Per Tesař, Delineatio Porta Triumphalis, Zajímavá drobnost k dějinám fulneckého kapucínského konventu v Národním archivu v Praze, s. 127-132; Květoslav Growka, Felix Georg Naschle – nositel zlaté medaile Za statečnost, s. 133-137; Anna Hrčková, Zvířata ve výročních obyčejích v lokalitách okresu Nový Jičín, s. 139-149; Oldřiška Frühbauerová, Geologická podsbírka Muzea Novojičínska, s. 151-163; Marie Sedláčková, Les Roveň – zajímavá botanická lokalita Novojičínska, s. 165-182; Václav Mikeš, Historický nález střečka hrabošího Oestromyia leporina (Insecta: Diptera: Hypodermatidae) v Poodří, s. 183-184; Jiří Jurok, Městské opevnění a boje o Nový Jičín, s. 185-190; Pavel Stabrava, Archeologická zjištění v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, s. 191-202. 
Obsah, s. 3-5; Úvodník, s. 6; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 203-228.