Vlastivědný sborník Novojičínska 73/2023

V aktuálním svazku se dočtete o počátcích pánů a hrabat z Hückeswagen a Příbora v Porýní. Následuje příspěvek ke kolekci středověké keramiky získané Rudolfem Míkem v Luboměři, dále statě o gotických a renesančních zvonech na Novojičínsku, životopisný příspěvek o generálu tří armád Eduardu svobodném pánovi von Böhm-Ermolli nebo o první české národní slavnosti na Novojičínsku. Prostor je věnován rovněž dílům novojičínských tiskařů, soupisu pamětních stuh ze sbírek Muzea Novojičínska či korálové fauně štramberských vápenců ve sbírkách novojičínského muzea. Sborník uzavírá přehled literární produkce o okresu Nový Jičín za roky 2022 a 2023. Publikaci je možné zakoupit na pokladně Žerotínského zámku v Novém Jičíně a na některých pobočkách Muzea Novojičínska.

Vlastivědný sborník Novojičínska 72/2022

Soubor studií shromážděných v aktuálním svazku sborníku uvozuje medailon faráře a filantropa Johanna Schreibera, jenž měl významný vliv na formování osobnosti J. G. Mendela. Následuje příspěvek k národopisu Kravařska věnovaný pokrývkám hlavy u příležitosti selské svatby, dále statě o vlastivědci a účastníku protinacistického odboje Františku Gregorovi nebo o novojičínském rodákovi kontradmirálovi Wilhelmu von Kesslitz. Sborník uzavírá bibliografie v letošním roce zesnulého PhDr. Karla Chobota.

Vlastivědný sborník Novojičínska 71/2021

Aktuální svazek se mimo jiné vrací k tématu bitvy u Nového Jičína v roce 1621, přináší přehled pramenů k historii Nové Horky a další příspěvky týkající se novojičínského veteránského spolku, mobilizace československé armády v roce 1921 či masopustních obyčejů v regionu.

Vlastivědný sborník Novojičínska 68/2018

Číslo věnované nejen nové expozici v rodném domku Františka Palackého vám v rubrice studií nabízí osudy olomouckého kanovníka Friedricha Albrechta Vettera z Lilie nebo etnografickou sondu do vnímání domácích zvířat v tradiční lidové kultuře. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 65/2015

V tomto čísle vás zveme do letního sídla fulneckých augustiniánl v Pustějově, do zahrad bývalé piaristické koleje v Příboře nebo na císařskiý holdovací průvod do Vídně roku 1908. Můžete se rovněž dozvědět vše o výskytu hořce brvitého na Novojičínsku. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 63/2013

V čísle vás seznámíme s osobností novojičínského rodáka, cisterciáka a přírodovědce Dominika Bilimka a jeho cestou do Mexika, geologickou podsbírkou Muzea Novojičínska či s Lesem Roveň, coby významnou botanickou lokalitou na Novojičínsku.