Vlastivědný sborník Novojičínska 63/2013

V čísle vás seznámíme s osobností novojičínského rodáka, cisterciáka a přírodovědce Dominika Bilimka a jeho cestou do Mexika, geologickou podsbírkou Muzea Novojičínska či s Lesem Roveň, coby významnou botanickou lokalitou na Novojičínsku. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 65/2015

V tomto čísle vás zveme do letního sídla fulneckých augustiniánl v Pustějově, do zahrad bývalé piaristické koleje v Příboře nebo na císařskiý holdovací průvod do Vídně roku 1908. Můžete se rovněž dozvědět vše o výskytu hořce brvitého na Novojičínsku. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 68/2018

Číslo věnované nejen nové expozici v rodném domku Františka Palackého vám v rubrice studií nabízí osudy olomouckého kanovníka Friedricha Albrechta Vettera z Lilie nebo etnografickou sondu do vnímání domácích zvířat v tradiční lidové kultuře.