Vlastivědný sborník Novojičínska 72/2022

Soubor studií shromážděných v aktuálním svazku sborníku uvozuje medailon faráře a filantropa Johanna Schreibera, jenž měl významný vliv na formování osobnosti J. G. Mendela. Následuje příspěvek k národopisu Kravařska věnovaný pokrývkám hlavy u příležitosti selské svatby, dále statě o vlastivědci a účastníku protinacistického odboje Františku Gregorovi nebo o novojičínském rodákovi kontradmirálovi Wilhelmu von Kesslitz. Sborník uzavírá bibliografie v letošním roce zesnulého PhDr. Karla Chobota.

Vlastivědný sborník Novojičínska 71/2021

Aktuální svazek se mimo jiné vrací k tématu bitvy u Nového Jičína v roce 1621, přináší přehled pramenů k historii Nové Horky a další příspěvky týkající se novojičínského veteránského spolku, mobilizace československé armády v roce 1921 či masopustních obyčejů v regionu.

Vlastivědný sborník Novojičínska 68/2018

Číslo věnované nejen nové expozici v rodném domku Františka Palackého vám v rubrice studií nabízí osudy olomouckého kanovníka Friedricha Albrechta Vettera z Lilie nebo etnografickou sondu do vnímání domácích zvířat v tradiční lidové kultuře. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 65/2015

V tomto čísle vás zveme do letního sídla fulneckých augustiniánl v Pustějově, do zahrad bývalé piaristické koleje v Příboře nebo na císařskiý holdovací průvod do Vídně roku 1908. Můžete se rovněž dozvědět vše o výskytu hořce brvitého na Novojičínsku. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 63/2013

V čísle vás seznámíme s osobností novojičínského rodáka, cisterciáka a přírodovědce Dominika Bilimka a jeho cestou do Mexika, geologickou podsbírkou Muzea Novojičínska či s Lesem Roveň, coby významnou botanickou lokalitou na Novojičínsku.