Vlastivědný sborník Novojičínska 64/2014

Číslo se věnuje osudům dřevěného kostela sv. Martina v Tošovicích, postavení žen v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století nebo výrazné osobnosti geologie a paleontologie Mořici Remešovi. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 64/2014

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 64 / 2014
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-21-5 (ISBN 978-80-87359-15-0 = Muzeum Novojičínska, p.o.)

Romana Rosová, Demolice kostela sv. Martina v Tošovicích. Příspěvek k dějinám památkové péče ve Slezsku, s. 7-29; Radek Polách, Generál pěchoty Klaudius Czibulka von Buchland, s. 31-41; Týž, Admirál Eugen Eduard Emanuel von Chmelarž, s. 43-62; Bohumila Tinzová, Pomník obětem 1. světové války v Jerlochovicích (obec Fulnek, okr. Nový Jičín), s. 63-72; Lenka R. Chobotová, Ženy v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století, s. 73-88; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“. Novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana (1902-1940) – 2. část, s. 89-119; Pavel Dvořák, Podniková propagace v n.p. Tatra Kopřivnice (1945-1992), s. 121-133; Petr Kašing, Příborský rodák prof. RNDr. Miroslav Bajer, DrSc.. Vědec obdařený velkým talentem, s. 135-152; Oldřiška Frühbauerová, Geolog a paleontolog Mauric Remeš (1867-1959), s. 153-164; Pavel Stabrava, Archeologický výzkum v domě č. 28 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře, s. 165-178.
Obsah, s. 3-5; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 179-212.