Vlastivědný sborník Novojičínska 65/2015

V tomto čísle vás zveme do letního sídla fulneckých augustiniánl v Pustějově, do zahrad bývalé piaristické koleje v Příboře nebo na císařskiý holdovací průvod do Vídně roku 1908. Můžete se rovněž dozvědět vše o výskytu hořce brvitého na Novojičínsku. 

Vlastivědný sborník Novojičínska 65/2015

CHOBOT, Karel a kolektiv autorů: Vlastivědný sborník Novojičínska, svazek 65 / 2015
ISSN 1214-8032
ISBN 978-80-87632-28-4 (ISBN 978-80-87359-17-4 = Muzeum Novojičínska, p.o.)

Radek Polách, Anton Schimak – moravský Babinský, s. 7-26; Romana Rosová, Letní sídlo fulneckých augustiniánů v Pustějově, s. 27-41; Renáta Jašková, Zahrada bývalého piartistického kláštera v Příboře, s. 43-58; Tomáš Sedoník, Jana Hrbáčová, Poklad pozdního středověku – obrazy deskového oltáře z Lubiny (Větřkovic), s. 59-70; Radek Polách, Císařský holdovací průvod roku 1908 ve Vídni a reprezentace Moravy, s. 71-76; Hana Seichterová, Jan Štěpán, Komunální pečeti lenních vsí Nová Horka, Albrechtičky a Mošnov, s. 77-82; Bohumil Ševčík, Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera. Příspěvek k dějinám varhan na Moravě, s. 83-108; Anna Hrčková, Co možná nevíte o pohance, s. 109-113; Marie Sedláčková, Hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) na Novojičínsku, s. 115-124.
Obsah, s. 3-5; Zprávy, osobnosti, recenze, s. 125-197.