Vlastivědný sborník Novojičínska 66/2016

V tomto čísle naleznete osudy novojičínského faráře Šebastiána Valentina Jondeho, seznámíte se s realizacemi architekta Otto Thienemanna nebo s průběhem měnové reformy z roku 1953 na Novojičínsku.

Vlastivědný sborník Novojičínska 66/2016

Vlastivědný sborník Novojičínska, sv. 66, Nový Jičín 2016, 266 s. 
ISBN: 978-80-87632-36-9; ISSN: 1214-8032.

Obsah:

Zdeněk Orlita, Farářem v „jezuitském“ městě. Šebestián Valentin Jonde a Nový Jičín (1680-1690); Karel Müller, Heraldika nižšího světského kléru v 17. století na Novojičínsku. Václav Kosmián a Šebestián Valentin Jonde; David Pindur, Rigolliho svícen ze Šenova na Těšínsku. Příspěvek k dílu novojičínského cínaře; Stanislava Kovářová, 40. výročí vysvěcení nového kostela sv. Mikuláše v Tiché; Jiří Pometlo, Otto Thienemann, architekt vily Karla Zeisbergra v Novém Jičíně; Radek Polách, Ringstrassener Otto Thienemann a jeho stavby nejen v Novém Jičíně; Eva Sulovská, Život v Hücklových vilách na přelomu století; Lenka R. Chobotová, Sociální problematika v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století; Josef Filipík, „Zvláštní vládní akce“. Měnová reforma 1953 na Novojičínsku ve zprávách Bezpečnosti; Renáta Jašková, Nouzové peněžní poukázky českých zemí z let 1848-1850 v numizmatické sbírce Muzea Novojičínska; Josef Kubový, Emilie Bartoňová, Martin Vitko, Odbojářské organizace a Český svaz bojovníků za svobodu v okrese Nový Jičín od konce druhé světové války do současnosti; Anna Hrčková, Formy letních a podzimních obyčejů v lokalitách okresu Nový Jičín.
ZPRÁVY: Markéta Máchová, Zimování zedníčka skalního na území ČR s přihlédnutím k jeho výskytu na Novojičínsku; Pavel Stabrava, Skvělý archeologický nález aneb mohly za to být čtyři dobře vykrmené husy; Jaroslav Zezulčík, Dědictví rodiny Schindlerů; Karel Chobot, VII. mezinárodní konference Moravian; Zora Kudělková, Zpráva o slavnosti ke 140. výročí úmrtí Františka Palackého.
OSOBNOSTI: Karel Chobot, Růže pro Janu Homolovou; Týž, Max Mannheimer (6. února 1920 Nový Jičín – 23. září 2016 Mnichov).
RECENZE.